Rilli Lappalainen: Talousfoorumissa käsitellään tärkeitä(kin) kysymyksiä

Ensi viikolla taloudellinen ja poliittinen eliitti kokoontuu jälleen maailman talousfoorumiin Sveitsin Davosiin. Tänä vuonna foorumin teemana on vastuullinen johtajuus.

Ehkäpä juuri teeman houkuttelemina Davosiin suuntaavat muun muassa Donald Trump, Theresa May, Justin Trudeau, Narendra Modi ja Emmanuel Macron. Suomesta paikalle menee ulkoministeri Timo Soini.

Kun näin merkittävä joukko päättäjiä kokoontuu yhteen, pitäisi lopputuloksena olla jotain merkittävää. Talousfoorumi ei toki (onneksi) ole päätöksenteon paikka, mutta sillä on merkittävä rooli nostaa esiin tärkeänä pidettyjä asioita. Voikin kysyä, miksi keskusteluiden lähtökohtana ei käytetä Agenda 2030:a ja kansainvälisiä kestävän kehityksen periaatteita?

Talousfoorumin asialistalla ovat esimerkiksi globaalitalous ja valmistautuminen seuraavaan kansainväliseen talouskriisiin, digitalisaatio, turvallisuusriskit sekä teknologia- ja energiakysymykset. Foorumissa tuskin kuitenkaan pohditaan, kuinka puuttua digitalisaation synnyttämään eriarvoistumiseen tai yhteiskuntien epävakauteen, joka synnyttää lisää ongelmia.

Foorumissa toki puhutaan myös yhteiskunnallisista ongelmista. Yksi talousfoorumin lippulaivaraporteista on vuotuinen Global risks -raportti, joka nimensä mukaisesti kertoo, millaiset uhat puhututtavat ja huolestuttavat tutkijoita. Yli kymmenen vuoden perspektiivin tarjoava raportti on ansiokas kokoelma lähiriskeistä ja niiden todennäköisyyksistä. Vuoden 2018 raportissa suurimpina huolina ovat edelleen ilmastonmuutos, sää- ja muut luonnonkatastrofit sekä näistä johtuva muuttoliike ja kyberturvallisuusuhkat. Raportti nostaa esiin myös sosiaalisen epävarmuuden eli heikentyvän hallinnon ja pahimmillaan yhteiskuntien rapautumisen.

Vuodesta toiseen jaksan ihmetellä, miten raportin todisteet ja tutkijoiden vaatimus toimista globaalien riskien ehkäisemiseksi eivät uppoa poliitikkojen tajuntaan. Riskien vakavuus tunnustetaan, mutta asioille ei aidosti haeta muutosta. Toki globaalien riskien torjuminen on valtava haaste, mutta kaikkein huonoin vaihtoehto on olla tekemättä asioille mitään.

Global risks -raportin ohella Davosin talousfoorumissa esitellään muitakin hankkeita, jotka eivät valitettavasti vielä ole saaneet ansaitsemaansa tilaa ja huomiota päätöksentekijöiltä. Tänä vuonna talousfoorumissa keskustellaan esimerkiksi bruttokansantuotteen puutteista kasvun ja yhteiskunnan tilan mittarina ja sille vaihtoehtoisista mittareista. Uskaltaisiko jo toivoa, että BKT:n valtakausi yhteiskunnan tilan ensisijaisena mittarina on pian ohitse?

Talousfoorumin ohjelmasta löytyy myös koulutukseen liittyvä keskustelutilaisuus, johon osallistuvat muun muassa Kanadan pääministeri Justin Trudeau ja nuorin nobelisti Malala Yousafzai. Keskustelussa puhutaan koulutuksen tarjoamisen tärkeyden lisäksi syistä miksi koulutusta tarjotaan. Vallalla oleva käsitys lähtee pääsääntöisesti työn tarpeiden näkökulmasta, ei tasapainoisen ja osallistuvan ihmisen näkökulmasta. Tälläkin areenalla olisi tärkeää laajentaa keskustelu kattamaan kaikkea sitä, mitä globaalisivistys pitää sisällään. Tähän keskusteluun toivoisi kutsuttavan mukaan kaikki presidentti Trumpista alkaen.

Rilli Lappalainen

Kirjoittaja on Kehyksen pääsihteeri

19.1.2018