Agenda 2030

YK:n jäsenmaat hyväksyivät syyskuussa 2015 kunnianhimoiset kestävän kehityksen tavoitteet ja toimintaohjelman, Agenda 2030:n. Agenda 2030 koostuu yhteisistä periaatteista, 17 tavoitteesta ja niitä tarkentavista 169 alatavoitteesta, toimeenpanon keinoista sekä yhteisestä toimeenpanon seuranta- ja arviointijärjestelmästä. Agenda 2030:n keskeisiä periaatteita ovat ihmisoikeudet, kestävän kehityksen eri ulottuvuuksien (ympäristö, talous ja sosiaalinen) tasapaino, planeetan rajojen kunnioittaminen ja että ketään ei jätetä kehityksestä jälkeen.

Agenda 2030:n tavoitteet ovat globaaleja ja koskevat yhtäläisesti kaikkia maailman maita. Onnistuminen toimeenpanossa edellyttää yhteiskunnan kaikkien toimijoiden osallistumista ja panosta, mutta päävastuu toimeenpanosta ja tavoitteiden saavuttamisesta on hallituksilla. Kaikki maat ovat sitoutuneet laatimaan omat toimeenpanosuunnitelmat Agenda 2030:n toteuttamiseksi.

Euroopan unioni oli kansainvälisten neuvotteluiden aikaan yksi Agenda 2030:n vankimmista tukijoista. Tällä hetkellä EU:n tavoitteena on jalkauttaa Agenda 2030 sen eri politiikkoihin. Ulkosuhteissa Agendaa toimeenpannaan EU:n globaalistrategian  kautta. Kehityspolitiikan uudistaminen Agenda 2030:n mukaiseksi on parhaillaan käynnissä.

EU:lla ei ole vielä omaa kokonaisvaltaista toimeenpanosuunnitelmaa Agenda 2030:n toteuttamiseksi kaikilla politiikanaloillaan. Komission kestävän kehityksen tiedonannon ”Seuraavat toimet Euroopan kestävän tulevaisuuden varmistamiseksi”  mukaan EU tulee laatimaan pidemmän aikavälin vision kestävälle kehitykselle osana Eurooppa 2030 -strategiaa.

Euroopan komissiossa kestävästä kehityksestä ja Agenda 2030:sta vastaa pääasiallisesti varapuheenjohtaja Frans Timmermans.

Kansalaisjärjestöt koordinoivat Agenda 2030 -vaikuttamistyötään Agenda 2030 -työryhmässä, jolla on kiertävä puheenjohtajuus.

Työryhmän seuraava kokous

28. helmikuuta klo 10-12, Globaalikeskus, Siltasaarenkatu 4 (7. krs)

Edellisen kokouksen muistio

Tapahtumat

Ei ajankohtaisia tapahtumia.

Uusimmat artikkelit

Ei kirjoituksia.