EU globaalina toimijana

Euroopan unionilla on tärkeä rooli globaalina ja kehityspoliittisena toimijana.

Niin kehitysyhteistyön, kauppa- ja ulkopolitiikan kuin ilmasto- ja ympäristökysymysten parissa EU toimii jäsenvaltioitaan laajemmassa mittakaavassa vaikuttaen myös maailmanlaajuisesti.

Yhdessä jäsenmaidensa kanssa EU on tällä hetkellä maailman suurin virallisen kehitysavun antaja.

EU:n globaalistrategia

EU:n korkea edustaja Federica Mogherini esitteli EU:n uuden ulko- ja turvallisuuspoliittisen globaalistrategian Eurooppa-neuvostolle 2016. Strategiassa määritellään EU:n ulkosuhteita koskevalle toiminnalle viisi prioriteettia:

  • EU:n turvallisuuden vahvistaminen
  • Itäisten ja eteläisten naapureiden resilienssin vahvistaminen
  • Integroitu lähestymistapa konflikteihin ja kriiseihin
  • Alueellisen yhteistyön vahvistaminen
  • Globaalihallinnan vahvistaminen

EU:n humanitaarinen toiminta

EU ja sen jäsenmaat ovat maailman johtavia humanitaarisen avun antajia. Työtä ohjaa humanitaarista apua koskeva eurooppalainen konsensus.