EU:n kehitysyhteistyö

Euroopan unioni on maailman suurin kehitysyhteistyön rahoittaja. Unioni ja sen jäsenmaat rahoittavat yhteensä yli 50 % maailman kehitysyhteistyöstä.

EU ja sen jäsenmaat vahvistivat Addis Abeban kehitysrahoituskonferenssissa vanhan sitoumuksensa myöntää 2030 mennessä 0,7 % bruttokansantulostaan kehitysyhteistyöhön ja 0,2 % bruttokansantulostaan vähiten kehittyneille maille. Tällä hetkellä EU-maista vain Luxemburg, Ruotsi, Tanska, Hollanti ja Iso-Britannia noudattavat 0,7 prosentin sitoumusta.

Suurin osa EU:n kehitysyhteistyöstä suuntautuu Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan. Suurimmat kahdenväliset vastaanottajamaat ovat Turkki, Afganistan, Intia ja Syyria. Alueena kuitenkin Saharan eteläpuolinen Afrikka on ylivoimaisesti merkittävän kehitysyhteistyön toiminta-alue EU:lle ja sen jäsenmaille.

Varsinaisen kehitysyhteistyön lisäksi EU on tärkeä kehitysrahoittaja myös muiden politiikkojensa kautta. EU on maailman suurin kansainvälisen kaupan alue, ja sen harjoittamalla kauppa- ja investointipolitiikalla ja verotuskäytännöillä on huomattava vaikutus kehitysmaiden julkiseen rahoitukseen.

Rahoitusinstrumentit

EU:n kehitysyhteistyötä toimeenpannaan useiden rahoitusvälineiden kautta. Näistä merkittävimmät ovat Euroopan kehitysrahasto (EKR),  kehitysyhteistyöinstrumentti (Development Cooperation Instrument, DCI), Euroopan naapuruusinstrumentti (European Neighbourhood Instrument, ENI) sekä demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen rahoitusväline (European Instrument for Democracy and Human Rights, EIDHR).

Käytännössä EU:n rahoitus jakaantuu temaattisiin ja maantieteellisiin ohjelmiin. Temaattisista ohjelmista tärkeimmät ovat globaaleja julkishyödykkeitä ja haasteita (Global Public Goods and Challenges, GPGC) sekä kansalaisyhteiskuntaa ja paikallishallintoa (Civil Society Organisations and Local Authorities, CSO-LA) koskevat ohjelmat. EU:lla on lisäksi alueellisia ohjelmia sekä kahdenväliset maaohjelmat lähes jokaisen kehitysmaan kanssa.

EU:n kehitysyhteistyön toimeenpanosta vastaavat pääasiassa komission kehityksen ja yhteistyön pääosasto DG DEVCO (tunnetaan myös nimellä EuropeAid) sekä naapuruuspolitiikan pääosasto DG NEAR.