Maailma kylässä: Solidaarisuustalouden mahdollisuudet Euroopassa

28.5.2017 13:50  –  28.5.2017 14:30

Kiinnostus vaihtoehtoisia talousmalleja, kuten Latinalaisesta Amerikasta lähtöisin olevaa solidaarisuustaloutta kohtaan on herännyt eri puolilla Euroopassa. Kehys ja Eetti tuovat yhteen solidaarisuustaloutta edistäviä kansalaisyhteiskunnan toimijoita eri puolilta Eurooppaa. 

Aika: sunnuntai 28.5. klo 13.50–14.30
Paikka: Mekong-lava, Maailma kylässä -festivaali, Rautatientori

Keskustelemme siitä, millä tavoin solidaarisuustalouden idea kääntyy käytännöiksi eri Euroopan maissa ja millaisiin paikallisiin ja globaaleihin haasteisiin hankkeet etsivät ratkaisuja. Kuulemme myös, miten solidaarisuustalous linkittyy globaalin talousjärjestelmän uudistamiseen ja kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Paneeliin osallistuvat koordinaattori Elisa Delvecchio italialaisesta kansalaisjärjestö COSPEsta, sosiaalisen yrittäjyyden asiantuntija Diana Tamm virolaisesta kansalaisjärjestö Mondosta, Euroopan parlamentin jäsen Sirpa Pietikäinen (kok., EPP) sekä rahoitus- ja talousneuvoja Marika Lohi osuuskunta Ehta Rahasta. Keskustelun vetää Ruby Van Der Wekken Commons Assembly -verkostosta.

Keskustelun kieli on englanti, ei tulkkausta.


European Visions for Social and Solidarity Economy

All over Europe there is growing interest in social and solidarity economy. The concept, developed by social movements in Latin America, inspires numerous grassroots projects to challenge the mainstream economic model.

Time: Sunday, 28.5. at 13.50–14.30
Place: Mekong Stage, World Village Festival, Helsinki Railway Square

Kehys and Eetti bring together solidarity economy actors from around Europe to discuss how the idea of solidarity economy turns into practice and what local and global challenges different projects respond to. We will also hear how solidarity economy is linked to the reform of the global economic system and sustainable development goals.

Panelists: MEP Sirpa Pietikäinen (EPP), Coordinator Elisa Delvecchio from COSPE (Italy), Social Entrepreneurship Expert Diana Tamm from Mondo (Estonia), financial expert Marika Lohi from cooperative Ehta Raha. Discussion is facilitated by Ruby Van Der Wekken from the Commons Assembly Network.

Kuva: Mondo, Anne-Liis Leht