Kuvien ja viestien käyttöopas (2009)

Kuvien ja viestien käyttöopas toimii viitekehyksenä, johon järjestöt voivat tukeutua käyttäessään kuvia ja viestejä eri kehitysteemojen yhteydessä. Toimintaohje sisältää viestinnän pääperiaatteet, jotka auttavat järjestöjen työntekijöitä tekemään päätöksiä kuvien ja viestien käytöstä.

Kehitysyhteistyöjärjestöt tunnistavat yhä selvemmin asianmukaisten kuvien ja viestien tärkeyden omassa viestinnässään. Auttaakseen kehitysyhteistyöjärjestöjä tekemään valistuneita päätöksiä Irlannin kehitysyhteistyötä tekevien kansalaisjärjestöjen kattojärjestö Dóchas on uudistanut ja päivittänyt Kuvien ja viestien käyttöoppaan.

Toimintaohjeen tarkoitus on toimia viitekehyksenä, johon järjestöt voivat tukeutua käyttäessään kuvia ja viestejä eri kehitysteemojen yhteydessä. Toimintaohje sisältää viestinnän pääperiaatteet, jotka auttavat järjestöjen työntekijöitä tekemään päätöksiä kuvien ja viestien käytöstä. Toimintaohje on tarkoitettu ohjeistukseksi kaikille kehitysjärjestöissä työskenteleville ja se pyrkii edistämään hyvien käytäntöjen toteutumista kuvattaessa ihmisiä ja yhteisöjä, joita järjestöt auttavat sekä tilanteita, joissa ne työskentelevät.

Sivuja 16

Julkaisupäivä 1.1.2009

Lataa PDF-tiedosto: Kuvien ja viestien käyttöopas (2009)

1.1.2009