Women’s rights and trade: Time for a radical shift

Eurooppalaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen kattojärjestö CONCORDin ja Wide+-järjestön julkaisema Women’s rights and trade: Time for a radical shift -raportti käsittelee sukupuolten tasa-arvoa ja kauppapolitiikkaa.

EU:n kauppapolitiikka ei ole sukupuolineutoraalia. Naisten asema kauppapolitiikassa saa jo paljon huomiota päättäjien tasolla, mutta työtä on vielä tehtävänä. Julkaisussa todetaan, että tasa-arvoa tukeva kauppapolitiikka edellyttää ihmisoikeuksien ja työelämän oikeuksien vahvistamista, julkisten palveluiden saatavuuden turvaamista sekä kauppapolitiikan päätavoitteiden ja mittareiden uudelleenarviointia.

Sivuja 14

Julkaisupäivä 4.6.2018

Lataa PDF-tiedosto: Women’s rights and trade: Time for a radical shift

4.6.2018