Kehys

Kehys vaihtuu Fingoksi!

Kehys rakentaa Kepan kanssa uutta globaalin oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen katto- ja yhteistyöjärjestöä, joka aloitti virallisesti toimintansa kesäkuussa 2018. Uuden järjestön nimeksi on valittu Fingo. Lisää tietoa prosessista Fingo ry -sivulta.

Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys

Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry on suomalaisten järjestöjen vaikuttajaverkosto, joka on kiinnostunut Euroopan unionin toimista köyhyyden vähentämiseksi globaalisti. Kehys on eurooppalaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen kattojärjestön CONCORDin kansallinen taho.

Kehys lisää suomalaisten järjestöjen tietämystä kestävästä kehityksestä sekä Euroopan unionin kehityspolitiikasta ja kehitysyhteistyöstä, ja edistää jäsentensä mahdollisuuksia vaikuttaa siihen. Kehys edistää toiminnallaan keskustelua EU:n kehityspoliittisista kysymyksistä Suomessa ja EU:ssa.

Kehyksen visio on maailma, jossa köyhyys ja eriarvoisuus ovat vähentyneet ja jossa ihmisoikeuksia kunnioitetaan ja kaikilla on tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistua.

Kehyksen missio on omalta osaltaan osallistua köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämiseen maailmasta vaikuttamalla ennen kaikkea Euroopan unionin päätöksentekoon ja rakenteisiin yhteistyössä verkostojen kanssa.

Kehys on aatteellisesti, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton ja sen toimintaa tuetaan ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroista.

Kehys ja Kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepa ovat muodostaneet uuden globaalin oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen kattojärjestön Fingon 19.6.2018. Uuden kattojärjestön muutosprosessi on valmis vuoden loppuun mennessä

Kehyksen toimintakertomus 2017

Kehyksen toimintasuunnitelma 2018

Kehyksen strategia 2018-2021

Sihteeristö

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(a)kehys.fi

Rilli Lappalainen

Pääsihteeri
+358 50 5613 456

Rilli on toiminut Kehyksen pääsihteerinä vuodesta 2004. Järjestön kokonaisuuden lisäksi hän seuraa erityisesti kestävää kehitystä, johdonmukaisuutta ja aktiivista kansalaisuutta. Hän toimii CONCORDin Policy Direction Committeessa ja Global Citizenship Education and People’s Engagement -hubin ohjausryhmässä, sekä edustaa Kehystä kehityspoliittisessa toimikunnassa, kestävän kehityksen toimikunnassa ja Eurooppalaisen Suomen hallituksessa. Suomalaisia kehitysjärjestöjä hän edustaa International Forum for National Platformin hallituksessa ja sen varapuheenjohtajana, ja hän koordinoi lisäksi kansainvälistä Bridge 47 -verkostoa.

Jussi Kanner

Vaikuttamistyön koordinaattori
+358 40 7544 883

Jussi Kanner on rantautunut Kehykseen siviilipalveluksen kautta vuonna 2008. Hän vastaa Agenda 2030:een  ja EU:n kehityspolitiikkaan liittyvästä vaikuttamistyöstä ja keskittyy pääasiassa kestävää kehitystä tukevaan politiikkajohdonmukaisuuteen. Jussi koordinoi Kehyksen ruokaturva ja toimeentulo -työryhmää. Hän on toiminut myös kaksi vuotta EU:n delegaatiossa Nepalissa ja vastaa Kehyksen rahoitusneuvonnasta ja siihen liittyvistä koulutuksista. Jussi on CONCORDin kestävän kehityksen ja politiikkajohdonmukaisuuden työn rinnakkaispuheenjohtaja sekä kehityspoliittisen toimikunnan  varajäsen.

Elina Mikola

Vaikuttamistyön koordinaattori (Vihreä ja kestävä talous)
+358 46 851 5974

Elina Mikola aloitti työt Kehyksessä syksyllä 2016. Hän vastaa Kehyksen vihreään ja kestävään talouteen liittyvästä vaikuttamistyöstä ja koordinoi kestävän talouden työryhmää. Elina seuraa mm. EU:n kauppa-, ilmasto- ja luonnonvarapolitiikkaan liittyviä kysymyksiä sekä keskustelua oikeudenmukaisesta ja ekologisesti kestävistä talousmalleista. Elinan tehtäviin kuuluu myös viestintää ja hän edustaa Kehystä Finnwatchin hallituksessa.

Anne Peltonen

Hallintokoordinaattori
+358 40 940 2262

Anne Peltonen aloitti työt Kehyksellä keväällä 2016. Hän vastaa Kehyksen hallinnollisista asioista sekä muista toimiston käytännön tehtävistä. Anne koordinoi Kehyksen gender ja kehitys -työryhmää ja lisäksi osallistuu koulutus ja kasvatus sekä siirtolaisuus ja kehitys -työryhmien toimintaan.

Sonja Hyötylä

Tiedottaja
+358468515975

Sonja Hyötylä aloitti työt Kehyksellä keväällä 2017. Hän vastaa Kehyksen viestinnästä, julkaisuista ja tapahtumista. Lisäksi Sonja avustaa turvallisuus ja kehitys -työryhmän koordinoinnissa sekä edustaa Kehystä maailma.netin hallituksessa.

Taina Riski

Project Manager / Bridge 47
+ 358 50 3273 147

Taina Riski toimii Kehyksen koordinoiman Bridge 47 -hankkeen projektipäällikkönä. Taina aloitti työt Kehyksellä joulukuussa 2017. Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi(at)bridge47.org.

Nora Forsbacka

Communications Coordinator / Bridge 47
+358 43 824 1167

Nora Forsbacka toimii Kehyksen koordinoiman Bridge 47 -hankkeen viestintäkoordinaattorina. Nora on ollut Kehyksellä vuodesta 2014. Hän aloitti työt hankkeessa helmikuussa 2018. Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi(at)bridge47.org.

Satu Seppälä

Financial Coordinator / Bridge 47
+358 50 3223 3402

Satu Seppälä toimii Kehyksen koordinoiman Bridge 47 -hankkeen talouskoordinaattorina. Satu aloitti työt Kehyksellä joulukuussa 2017. Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi(at)bridge47.org.

Suvi Hänninen

Administration Coordinator / Bridge 47
+358 50 3218 494

Suvi Hänninen toimii Kehyksen koordinoiman Bridge 47 -hankkeen hallintokoordinaattorina. Suvi aloitti työt Kehyksessä tammikuussa 2018. Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi(at)bridge47.org.

Max Tran

Finance and Administration Assistant / Bridge 47

Max Tran toimii Kehyksen koordinoiman Bridge 47 -hankkeen talous- ja hallintoassistenttina. Max aloitti työt Kehyksessä heinäkuussa 2018. Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi(at)bridge47.org.

Juha-Erkki Mäntyniemi

Kehitysjärjestöjen uuden kattojärjestön toiminnanjohtaja
+358 50 317 6695

Juha-Erkki aloitti Kehyksen ja Kepan muodostaman uuden kehitysjärjestöjen kattojärjestön toiminnanjohtajana toukokuussa 2018.

Kehyksellä ei ole tällä hetkellä avoimia työpaikkoja. Avoimen hakemuksen voi lähettää osoitteeseen rekry(at)kehys.fi.

Kehyksen ja Kepan muodostaman uuden kattojärjestön hallitus 2018–2019

Puheenjohtaja

Ann Selin

Varapuheenjohtajat

Karoliina Tikka

Tytti Nahi

Jäsenet

Kaisa Alanne

Oskari Eronen

Liisa Ketolainen

Elina Korhonen

Miia Nuikka

Risto Pontela

Juha Ruippo

Matthias Wevelsiep

Jäsenjärjestöt

Kehyksen jäseninä on noin neljäkymmentä suomalaista kehityskysymysten parissa työskentelevää kansalaisjärjestöä, joita yhdistävät kiinnostus EU:n kehitysyhteistyöhön ja -politiikkaan.

Verkostot

Projektit