Kehys

Tietoa meistä

Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry on suomalaisten järjestöjen vaikuttajaverkosto, joka on kiinnostunut Euroopan unionin toimista köyhyyden vähentämiseksi globaalisti. Kehys on eurooppalaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen kattojärjestön CONCORDin kansallinen taho.

Kehys lisää suomalaisten järjestöjen tietämystä kestävästä kehityksestä sekä Euroopan unionin kehityspolitiikasta ja kehitysyhteistyöstä, ja edistää jäsentensä mahdollisuuksia vaikuttaa siihen. Kehys edistää toiminnallaan keskustelua EU:n kehityspoliittisista kysymyksistä Suomessa ja EU:ssa.

Kehyksen visio on maailma, jossa köyhyys ja eriarvoisuus ovat vähentyneet ja jossa ihmisoikeuksia kunnioitetaan ja kaikilla on tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistua.

Kehyksen missio on omalta osaltaan osallistua köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämiseen maailmasta vaikuttamalla ennen kaikkea Euroopan unionin päätöksentekoon ja rakenteisiin yhteistyössä verkostojen kanssa.

Kehys on aatteellisesti, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton ja sen toimintaa tuetaan ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroista.

Toimintakertomus 2016

Toimintasuunnitelma 2017

Strategia 2018-2021

Sihteeristö

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(a)kehys.fi

Rilli Lappalainen

Pääsihteeri
+358 50 5613 456

Rilli on toiminut Kehyksen pääsihteerinä vuodesta 2004. Järjestön kokonaisuuden lisäksi hän seuraa erityisesti kestävää kehitystä, johdonmukaisuutta ja aktiivista kansalaisuutta. Hän toimii CONCORDin Policy Direction Committeessa ja Global Citizenship Education and People’s Engagement -hubin ohjausryhmässä, sekä edustaa Kehystä kehityspoliittisessa toimikunnassa, kestävän kehityksen toimikunnassa ja Eurooppalaisen Suomen hallituksessa. Suomalaisia kehitysjärjestöjä hän edustaa International Forum for National Platformin hallituksessa ja sen varapuheenjohtajana, ja hän koordinoi lisäksi kansainvälistä Bridge 47 -verkostoa.

Jussi Kanner

Vaikuttamistyön koordinaattori
+358 40 7544 883

Jussi Kanner on rantautunut Kehykseen siviilipalveluksen kautta vuonna 2008. Hän vastaa Agenda 2030:een  ja EU:n kehityspolitiikkaan liittyvästä vaikuttamistyöstä ja keskittyy pääasiassa kestävää kehitystä tukevaan politiikkajohdonmukaisuuteen. Jussi koordinoi Kehyksen ruokaturva ja toimeentulo -työryhmää. Hän on toiminut myös kaksi vuotta EU:n delegaatiossa Nepalissa ja vastaa Kehyksen rahoitusneuvonnasta ja siihen liittyvistä koulutuksista. Jussi on CONCORDin kestävän kehityksen ja politiikkajohdonmukaisuuden työn rinnakkaispuheenjohtaja sekä kehityspoliittisen toimikunnan  varajäsen.

Elina Mikola

Vaikuttamistyön koordinaattori (Vihreä ja kestävä talous)
+358 46 851 5974

Elina Mikola vastaa Kehyksen vihreään ja kestävään talouteen liittyvästä vaikuttamistyöstä ja koordinoi kestävän talouden työryhmää. Elina seuraa mm. EU:n kauppa-, ilmasto- ja luonnonvarapolitiikkaan liittyviä kysymyksiä sekä keskustelua oikeudenmukaisesta ja ekologisesti kestävistä talousmalleista. Lisäksi Elina edustaa Kehystä Finnwatchin hallituksessa. Elina aloitti työt Kehyksessä syksyllä 2016. Aikaisemmin hän on työskennellyt tutkijana sekä viestinnän parissa.

Nora Forsbacka

Tiedottaja
+358 43 824 1167

Nora Forsbacka on ollut Kehyksellä vuodesta 2014. Hän vastaa Kehyksen viestinnästä, mediakontakteista, julkaisuista ja tapahtumista. Lisäksi Nora koordinoi Kehyksen gender ja kehitys -työryhmää. Nora istuu myös maailma.netin hallituksessa sekä CONCORDin kansalaisyhteiskunnan tilaa edistävässä Hub 3:ssa.

Anne Peltonen

Assistentti
+358 40 940 2262

Anne Peltonen aloitti työt Kehyksellä keväällä 2016. Hän vastaa Kehyksen hallinnollisista asioista sekä muista toimiston käytännön tehtävistä. Lisäksi Anne osallistuu koulutus ja kasvatus sekä siirtolaisuus ja kehitys -työryhmien toimintaan. Anne avustaa myös kansainvälisen Bridge 47 -verkoston koordinoimisessa.

Pauliina Lukinmaa

Projektikoodinaattori
+358 46 851 5975

Pauliina Lukinmaa aloitti Kehyksellä syksyllä 2016 ja toimii projektikoordinaattorina Kehyksen pohjoismaalaisten ja luoteis-venäläisten kansalaisjärjestöjen kapasiteetin vahvistamiseen tähtäävässä kumppanuusprojektissa. Pauliina seuraa tiiviisti Venäjän kansalaisyhteiskuntaan ja ihmisoikeuksiin liittyviä kysymyksiä.

Sonja Hyötylä

Viestintäassistentti
+358 40 940 2263

Sonja Hyötylä aloitti Kehyksellä maaliskuussa 2017. Hän avustaa tiedottajaa viestinnässä, julkaisujen toimittamisessa ja tapahtumien järjestämisessä. Sonja osallistuu myös turvallisuus ja kehitys -työryhmän työhön.

Taina Riski

Project Manager

Taina Riski toimii Kehyksen koordinoiman Bridge 47 -hankkeen projektipäällikkönä. Taina aloitti työt Kehyksellä joulukuussa 2017. Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi(at)bridge47.org.

Satu Seppälä

Financial Coordinator

Satu Seppälä toimii Kehyksen koordinoiman Bridge 47 -hankkeen talouskoordinaattorina. Satu aloitti työt Kehyksellä joulukuussa 2017. Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi(at)bridge47.org.

Avoimet työpaikat

Kehyksellä ei ole tällä hetkellä avoimia työpaikkoja. Avoimen hakemuksen Kehykselle voi lähettää osoitteeseen rekry@kehys.fi.

Hallitus

Puheenjohtaja

Kristiina Rintakoski, Suomen Lähetysseura

Varapuheenjohtaja

Matthias Wevelsiep, Kirkon Ulkomaanapu

Jäsenet

Annukka von Kaufmann, Plan

Hanne Lyytikkä, Demo

Laura Poussa, Vammaiskumppanuus

Anu Ahonen, SYL

Robert Salin, Solidaarisuus

Anna Ylä-Anttila, Eetti

Elisa Tarnaala, CMI

Niklas Kaskeala, Pelastakaa Lapset
 

Jäsenjärjestöt

Kehyksen jäseninä on noin neljäkymmentä suomalaista kehityskysymysten parissa työskentelevää kansalaisjärjestöä, joita yhdistävät kiinnostus EU:n kehitysyhteistyöhön ja -politiikkaan.

Verkostot

Projektit