Kehyksen ja Kepan muutoshanke: jäsenjärjestötyöryhmän kokous 26.10.2017

Jäsenjärjestötyöryhmä kokoontui toiseksi viimeistä kertaa käsittelemään Kepan ja Kehyksen hallituksille tehtävää pohjaesitystä, joka koostuu uuden järjestön strategiasta, säännöistä ja muutossuunnitelmasta. Mukana tässä kuten edellisessäkin kokouksessa olivat puheenjohtajiston edustajina Kristiina Rintakoski (Kehys) ja Pertti Majanen (Kepa).

Uuden järjestön strategiaa työstettiin erityisesti toiminta-ajatuksen (mission) ja vision sekä strategisten painopisteiden osalta. Työstössä otettiin huomioon niitä kommentteja, joita on saatu strategian aikaisempaan luonnokseen. Strategia viimeistellään työryhmän viimeisessä kokouksessa 2.11.2017.

Uuden järjestön sääntöjen pohjana on käytetty Kehyksen ja Kepan sääntöjä. Pelkkä kahden järjestön sääntöjen yhdistäminen ei tietenkään riitä, vaan säännöt on muokattu vastaamaan uuden järjestön tarpeita. Sääntöjä täydennetään vielä ja ne viimeistellään työryhmän viimeisessä kokouksessa.

Muutossuunnitelmaan on koottu työryhmän suositukset uutta järjestöä koskevien asioiden sisällöstä ja käsittelyjärjestyksestä Kepan ja Kehyksen vuosikokouksissa sekä toimenpiteet vuosikokousten päätösten jälkeen. Siinä on myös työryhmän suositukset ns. ratkaistavista asioista, jotka koskevat muun muassa uuden järjestön perustamisen tapaa sekä sen nimeä ja brändiä. Vaikuttamisen tapaa ja keinovalikoimaa sekä kattojärjestön ja jäsenjärjestön suhdetta kuvataan uuden järjestön strategian painopisteissä.

Muutossuunnitelman sisällöt muokataan Kehyksen ja Kepan väliseksi, niiden yhdistymistä koskevaksi sopimukseksi. Se sisältää keskeiset toimenpiteet ja niiden vaiheet uuden järjestön luomiseksi vuosikokousten päätösten pohjalta.

Työryhmän esitys lähetetään 2.11. kokouksen jälkeen Kehyksen ja Kepan hallituksille. Ne kokoontuvat 9.11. ja tekevät varsinaisen päätösesityksen kummankin järjestön vuosikokouksille.

Terveisin,

Juha Heikkala (0400-759459)

30.10.2017