Allekirjoita järjestöjen yhteinen visio: 10 askelta kestävämpään ja oikeudenmukaisempaan kauppapolitiikkaan

Kehyksen koordinoimassa kestävän talouden työryhmässä heräsi syksyllä 2016 ajatus tuoda järjestöjen ääni ja kestävän kehityksen periaatteet vahvemmin mukaan kauppapolitiikkaa koskevaan keskusteluun.

Kevään 2017 aikana kutsuimme kauppapolitiikasta kiinnostuneita kansalaistoimijoita1 keskustelemaan kestävän kauppapolitiikan ehdoista sekä yhteisestä visiostamme kauppapolitiikan suunnasta ja laadimme 10 askelta kestävämpään ja oikeudenmukaisempaan kauppapolitiikkaan -julkilausuman.

Julkilausuman tavoitteena on ollut esittää tiivis ja selkeä kestävän kauppapolitiikan visio, jonka moni suomalainen kestävän kehityksen edistämisestä kiinnostunut järjestö tai verkosto voisi allekirjoittaa. Useiden järjestöjen mukanaolo tuo visiolle painoarvoa keskustelun herättäjänä sekä kauppapoliittisen vaikuttamistyön tukena.

Kutsumme suomalaisia kansalaisjärjestöjä mukaan 10 askelta kestävämpään ja oikeudenmukaisempaan kauppapolitiikkaan -vision allekirjoittajiksi. Julkilausuman tekstiin voi tutustua täällä.

Mikäli järjestönne haluaa olla mukana allekirjoittamassa julkilausumaa, pyydämme ilmoittamaan tästä 3.9.2017 mennessä Kehyksen vaikuttamistyön koordinaattori Elina Mikolalle (elina.mikola (at) kehys.fi). Toimittakaa allekirjoitusilmoituksen yhteydessä myös järjestönne logo sähköisessä muodossa.

 

Lisätietoja:

Elina Mikola

Vaikuttamistyön koordinaattori (kestävä ja vihreä talous)

elina.mikola (at) kehys.fi

puh. 046 851 5974

 


 

1 Kestävän kauppapolitiikan visiota koskeviin keskusteluihin on osallistunut mm. Kehyksessä, Eettisen kaupan puolesta ry:ssä, Reilu kauppa ry:ssä, Suomen luonnonsuojeluliitossa, Maan ystävissä, Siemenpuussa, TTIP-verkostossa, Suomen Attacissa, Open Knowledge Finlandissa, Suomen Lähetysseurassa, Solidaarisuudessa sekä Uusi Tuuli ry:ssä toimivia henkilöitä.

 

23.8.2017