Kehyksen ja Kepan muutoshanke: jäsenjärjestötyöryhmän kokous 12.10.2017

Jäsenjärjestötyöryhmä kävi kokouksensa alussa yleiskeskustelua Kehyksen ja Kepan hallitusten, toimivan johdon ja henkilöstöjen edustajien sekä jäsenjärjestötyöryhmän yhteisestä kohtaamisesta Paasitornissa 9.10.2017. Tästä kohtaamisesta haettiin evästyksiä uuden järjestön strategian alustavaan luonnokseen ja sen perustamista koskeviin ratkaistaviin asioihin.

Työryhmässä käsiteltiin Paasitornin kohtaamisessa esille tulleita huomioita, joita olivat muun muassa strategian luonnoksessa käytetyt (tai siitä puuttuvat) käsitteet, strategian valintojen ja toimintaympäristön analyysin suhde, muutosteorian puuttuminen uuden järjestön toiminta-ajatuksesta sekä kansainvälisen näkökulman puuttuminen strategiasta ylipäätään.

Strategian luonnoksen käsittelyn yhteydessä työstettiin kahta isoa asiakokonaisuutta. Toinen oli kansalaisyhteiskunnan korostuminen strategisissa painopisteissä ja sen luonteen tai funktion ymmärtäminen (itseisarvo vai väline muutoksen aikaan saamiseksi). Toinen oli kattojärjestön ja jäsenjärjestöjen suhde, erityisesti jäsenjärjestöjen osallistaminen ja kattojärjestön temaattinen asiantuntijuus vaikuttamistyössä.

Näiden keskustelujen pohjalta muokattiin strategian luonnoksen 2. versiota. Strategian luonnoksen ja sääntökoosteen käsittely jatkuu seuraavassa kokouksessa 26.10. ja niitä työstetään myös kokousten välillä. Näiden lisäksi laaditaan muutossuunnitelma / tiekartta, jossa kuvataan vuosikokousten päätösten jälkeiset askelmerkit, siis se miten uuden järjestön perustamisen vaiheet ja perustamisessa huomioitavat asiat käytännössä toteutetaan.

Työryhmän esitys (strategia, säännöt ja muutossuunnitelma/tiekartta) hiotaan loppuun 2.11. kokouksessa, jonka jälkeen se lähetetään kummankin järjestön hallituksille.

Terveisin,

Juha Heikkala (0400-759459)

16.10.2017