Kehyksen ja Kepan muutoshanke: jäsenjärjestötyöryhmän kokous 2.11.2017

Jäsenjärjestötyöryhmä kokoontui viimeisen kerran torstaina 2.11.2017. Työryhmä on kokoontunut syksyn aikana yhteensä kahdeksan kertaa ja laatinut pohjaesityksen Kehyksen ja Kepan hallituksille uuden järjestön luomiseksi. Iso kiitos työryhmän jäsenille merkittävästä panoksesta uuden järjestön valmistelussa!

Työryhmä viimeisteli kokouksessaan pohjaesitykseensä sisältyvät asiakirjat, jotka ovat uuden järjestön strategia, säännöt ja muutossuunnitelma sekä Kehyksen ja Kepan välinen Yhdistämissopimus. Työryhmä käsitteli myös näihin tulleet kommentit ja kehittämisehdotukset.

Muutossuunnitelmaan on koottu työryhmän suositukset uutta järjestöä koskevien asioiden sisällöstä sekä käsittelyjärjestyksestä Kepan ja Kehyksen vuosikokouksissa. Yhdistymissopimus on laadittu muutossuunnitelman pohjalta ja se sisältää keskeiset toimenpiteet ja niiden vaiheet uuden järjestön luomiseksi vuosikokousten päätösten pohjalta.

Työryhmän pohjaesitys on lähetetty Kehyksen ja Kepan puheenjohtajistolle ja toimivalle johdolle. Kehyksen ja Kepan hallituksen kokoontuvat 9.11. ja tekevät varsinaisen päätösesityksen kummankin järjestön vuosikokouksille. Vuosikokouksen tekevät päätöksensä uudesta järjestöstä 27.11.2017.

Terveisin,

Juha Heikkala (0400-759459)

3.11.2017