Kehyksen ja Kepan muutoshanke: jäsenjärjestötyöryhmän kokous 21.9.2017

Työryhmä aloitti edellisessä kokouksessaan uuden järjestön toiminta-ajatuksen, vision ja arvojen pohjustamisen työstämällä innostavaa näkyä tulevaisuudesta sekä tunnistamalla uuden järjestön luonteen keskeisiä piirteitä. Tässä kokouksessa jatkettiin ja syvennettiin toiminta-ajatuksen, vision ja arvojen määrittelyä. Työstön tukena oli vertailu Kehyksen ja Kepan olemassa olevista strategioista.

Työryhmän työstöjen tuloksena syntyi joukko toiminta-ajatusta, visiota ja arvoja koskevia kirjauksia, joiden työstämistä jatketaan työryhmän seuraavassa kokouksessa 28.9. Koska työryhmän kokouksesta oli tällä kertaa poissa neljä jäsentä, viimeistelemme toiminta-ajatuksen, vision ja arvot tulevassa kokouksessa. Jatkamme myös strategisten painopisteiden ja muiden ratkaistavien asioiden työstämistä.

Tavoitteena on, että työryhmän seuraavan kokouksen (28.9.) jälkeen strategia on siinä vaiheessa, että sitä voidaan jakaa laajemmin 9.10. yhteiskokoukseen osallistuville (hallitukset, toimiva johto, henkilöstön edustajat) etukäteen tutustuttavaksi.

Kehyksen ja Kepan säännöistä on tehty vertailu sekä alustava koonti uuden järjestön sääntöjen pohjaksi. Säännöt ovat vielä luonnosvaiheessa, mutta tavoitteena on saada nekin jakoon 9.10. yhteiskokoukseen osallistuville etukäteen tutustuttavaksi.

Linkin takana vielä muistutuksena työryhmän työskentelyn aikataulu.

Terveisin,

Juha Heikkala (0400-759459)

25.9.2017