Kehyksen ja Kepan muutoshanke: jäsenjärjestötyöryhmän kokous 28.9.2017

Jäsenjärjestötyöryhmä jatkoi tässä kokouksessa uuden järjestön toiminta-ajatuksen, vision ja toiminnallisten arvojen käsittelyä sekä strategisten painopisteiden työstämistä.

Työstöjen tulokset on koottu uuden järjestön strategian alustavaksi luonnokseksi: strategian alustava luonnos. Kyse on alustavasta luonnoksesta, joka on keskeneräinen ja jota jäsenjärjestötyöryhmä tulee työstämään tulevissa kokouksissaan lokakuun 2017 aikana. Tähän versioon on koottu strategian keskeiset elementit. Kirjaukset ovat vielä luonnoksia ja saattavat muuttua. Varsinkin strategisissa painopisteissä on vielä keskeneräisyyttä. Sanamuotoja ja kieliasua hiotaan.

Muutosprosessin fasilitaattori Juha Heikkala on tehnyt Kehyksen ja Kepan säännöistä koosteen, jossa kummankin järjestön sääntöjen pykälät on yhdistetty ja jossa näkyy niiden erot: sääntöjen alustava kooste. Jäsenjärjestötyöryhmä ei ole vielä käsitellyt tätä sääntöjen koostetta, sitä käsitellään seuraavassa kokouksessa.

Kehyksen ja Kepan hallitukset, toimiva johto ja henkilöstöjen edustajat kokoontuvat 9.10.2017 klo 9-12 hotelli Paasitorniin. Tilaisuuden tarkoituksena on esitellä jäsenjärjestötyöryhmän työn tuloksia ja työstää evästyksiä työryhmälle edellisen tapaamisen lailla (vrt. kohtaaminen 24.8. Puotilan kartanossa). Strategian alustava luonnos ja kooste säännöistä lähetetään tähän kohtaamiseen kutsutuille osallistujille etukäteen tutustuttavaksi.

Strategian alustavaa luonnosta ja 9.10. tilaisuuden viestejä käsitellään Kehyksen ja Kepan henkilöstöjen tapaamisessa 10.10.

Terveisin,

Juha Heikkala (0400-759459)

2.10.2017