Kehyksen ja Kepan muutoshanke: jäsenjärjestötyöryhmän kokous 7.9.2017

Työryhmän tämänkertaisen kokouksen avainaiheena oli uuden järjestön luonteen ja ominaispiirteiden tunnistaminen. Uutta järjestöä valmistellaan tilanteessa, jossa kehitysyhteistyön strateginen viitekehys on muuttunut muun muassa Agenda 2030:n seurauksena. Tästä syystä on huolella mietittävä sitä, minkälainen on järjestö, joka on elinvoimainen tulevaisuudessakin.

Uuden järjestön luonnetta työstettiin kysymällä Mitä luovuttamatonta arvopohjaa uusi järjestö edustaa ja edistää? Minkälaista tulevaisuutta uusi järjestö on luomassa? Mihin tarpeeseen tai kysyntään uusi järjestö vastaa? Mikä tekee uudesta järjestöstä elinvoimaisen vielä 10-20-30 –vuoden päästä?

Työryhmän työstöissä ja keskusteluissa käsiteltiin useita strategisesti merkittäviä aiheita, joita olivat muun muassa globaali oikeudenmukaisuus uuden järjestön arvopohjana, kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten vahvistaminen, kansalaisten uusimuotoisen aktiivisuuden kanavoiminen perinteisessä järjestötoiminnassa sekä jäsenjärjestösuhdetta koskevien toimintatapojen päivittäminen ja modernisointi uuden järjestön puitteissa.

Keskustelussa todettiin, että jo näidenkin kysymysten kautta on tunnistettavissa useita sellaisia sisältöjä ja toimintatapoja, jotka ovat Kehyksen ja Kepan nykyisiä vahvuuksia.

Työryhmän työstöjen tuloksista johdetaan ja kirkastetaan tulevissa kokouksissa uuden järjestön toiminta-ajatus, visio ja toiminnan painopisteet. Samalla ratkotaan edellisiin aiheisiin ja uuden järjestön organisoitumiseen liittyviä käytännön kysymyksiä.

Työryhmän työskentely jatkuu oheisen alustavan aikataulun mukaisesti. Työryhmän työskentelyn rinnalla tehdään muita ko. aiheita koskevia valmistelutöitä.

9.8. Työryhmän järjestäytyminen ja toimintatapa
22.8. Avainkysymysten ja ratkaistavien asioiden tunnistaminen
7.9. Näky tulevasta (visio) ja ratkaistavien asioiden täsmentäminen ja työstäminen
21.9. Vision, toiminta-ajatuksen ja arvojen määrittely sekä ratkaistavien asioiden työstäminen
28.9. Toiminnan painopisteiden määrittely, sääntöjen luonnos, ratkaistavien asioiden työstäminen
12.10. Toiminnan painopisteiden viimeistely, strategian luonnos, sääntöjen luonnos ja ratkaistavien asioiden työstäminen
26.10. Esityksen viimeistely hallituksille: strategia, säännöt, muutossuunnitelma
2.11. Mahdollisten avointen kysymysten käsittely

Terveisin,

Juha Heikkala (0400-759459)

14.9.2017