Kehyksen ja Kepan muutoshanke: jäsenjärjestötyöryhmän kokous 9.8.2017

Kehyksen ja Kepan yhteisen muutoshankkeen ”työnyrkkinä” toimiva jäsenjärjestötyöryhmä aloitti koko syksyn kestävän kokoustensa sarjan keskustelemalla työtavastaan ja toimeksiannostaan.

Työryhmä on valmisteleva elin, joka valmistelee Kehyksen ja Kepan hallituksille esityksen uuden järjestön perustamisesta. Hallitukset tekevät asiasta esityksen omille vuosikokouksilleen.

Nyt käynnissä olevasta prosessista käytetään nimeä muutoshanke. Muutoshankkeen tavoitteena on uusi järjestö, siis yksi yhteinen yhteistyö- ja kattojärjestö. Ilmaisu ei ota kantaa järjestön perustamisen tapaan. Kun käytetään ilmaisua uusi järjestö, sillä tarkoitetaan muutoshankkeen lopputulosta, joka on enemmän kuin kahden olemassa olevan järjestön tekninen yhteenliittymä.

Työryhmän työskentelyä ohjaa toimeksianto, jonka mukaan tehtävänä on uuden järjestön
• Strategian (visio, toiminta-ajatus, arvot, strategiset tavoitteet) valmistelu
• Toimintojen ja palveluiden identifiointi
• Henkilöstörakenteen, hallinnon, rahoitustarpeen ja rahoitettavuuden kartoitus
• Sääntöjen ja nimen valmistelu
• Tarkemman muutosesityksen laatiminen

Työryhmän työskentelyn lähtökohtana ja perusideana on rohkean tulevaisuusvision ja tahtotilan luominen. Tavoitteena on toimintaympäristön muutokset huomioiden tarkastella laajasti koko kyseessä olevaa kehitysyhteistyön toimialaa ja sen järjestökentän tulevaisuutta.

Yhdessä toiminta-ajatuksen kanssa tulevaisuusvisio ja strategiset tavoitteet muodostavat uuden järjestön strategian ytimen. Strategiasta johdetaan järjestön toimintoja ja palveluita, rakenteita ja resursseja sekä toimintatapaa koskevat ratkaisut. Uuden järjestön nimeä (ja brändiä) koskevat ratkaisut tehdään nekin työskentelyn tulosten pohjalta.

Työryhmän tulosten viestintä tapahtuu pääsääntöisesti Juha Heikkalan kautta. Hän tapaa syksyn aikana säännöllisesti molempien järjestöjen hallituksia ja henkilöstöjä.

Toimiva yhteys ja vuoropuhelu Kehyksen ja Kepan puheenjohtajistojen kanssa on hankkeen onnistumisen kannalta olennaista. Puheenjohtajisto kutsutaan osaan työryhmän kokouksista. Nämä ajankohdat määritellään myöhemmin kun työryhmä on saanut työnsä käyntiin. Järjestöjen toimiva johto kutsutaan kokouksiin tilanteen mukaan.

Työryhmässä ovat mukana Teppo Eskelinen (Kansainvälinen Solidaarisuustyö), Riikka Jalonen (Rauhankasvatusinstituutti), Liisa Ketolainen (Suomen YK-nuoret ry), Elina Korhonen (Väestöliitto), Annu Lehtinen (Pakolaisapu), Anja Malm (Vammaiskumppanuus), Miia Nuikka (Solidaarisuus), Janne Ronkainen (SASK), Janne Sivonen (Reilu kauppa) ja Juha Heikkala (fasilitaattori, konsultti).

Työryhmän kokoukset pidetään seuraavasti: 22.8., 7.9., 21.9., 28.9., 12.10., 26.10. ja 2.11.

Terveisin,

Juha Heikkala (0400-759459)

21.8.2017