UUTISKIRJEEN TIETOSUOJASELOSTE

REKISTERINPITÄJÄ

Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry

Y-tunnus: 1819592-6

 

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Sonja Hyötylä

sonja.hyotyla@kehys.fi

 

REKISTERIN NIMI

EU-päivyri-uutiskirjeen rekisteri

 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

EU-päivyri-uutiskirjeen rekisteriin tallennettuja tietoja käytetään Kehyksen uutiskirjeen lähettämiseen ja muusta relevantista toiminnasta tiedottamiseen, Kehyksen toiminnasta raportointiin sekä viestinnän kehittämiseen.

 

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite

TIETOJEN SÄILYTYS

Tiedot säilytetään enintään viisi (5) vuotta tiedon antamispäivästä lähtien. Tietojen uusimisesta lähetetään pyyntö rekisteröidylle ennen tiedon poistamista.

 

TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tiedot luovutetaan MailChimpille, joka kerää ja säilyttää tietoja Yhdysvalloissa. MailChimp voi käyttää tietoja sisäisesti palveluidensa kehittämiseen. Lue lisää MailChimpin tietosuojakäytännöistä.

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Antamat tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmiin. Järjestelmiin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmiin tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt ylläpitäjät.

 

REKISTERÖIDYN KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

 

REKISTERÖIDYN TARKASTUS-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

TIEDON KORJAAMINEN

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

18.5.2017