Gender ja kehitys

Kehys koordinoi järjestöjen gender ja kehitys -työryhmää, jossa kansalaisjärjestöt suunnittelevat vaikuttamistyötään teeman ympärillä. Gender ja kehitys -työryhmässä käydään keskustelua ajankohtaisista EU- ja kansallisista prosesseista, joissa järjestöt haluavat pitää tasa-arvoteemaa esillä. Vuonna 2017 työryhmässä käydään ennen kaikkea keskustelua EU:n Gender Action Planin toimeenpanosta, EU:n kehityspoliittisen konsensuksen uudistamisesta, EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä sekä Agenda 2030:sta ja tasa-arvosta.

Työryhmän puheenjohtajana toimii Riikka Kaukoranta (Väestöliitto). Hän edustaa myös suomalaisia järjestöjä kehitysjärjestöjen eurooppalaisen kattojärjestön CONCORDin gender-referenssiryhmässä.

Työryhmän seuraava kokous

Seuraava gender ja kehitys -työryhmän kokous pidetään alustavasti joulukuussa.

Uusimmat artikkelit