Koulutukset

Kehys järjestää järjestöille suunnattuja koulutuksia EU-vaikuttamismahdollisuuksista sekä EU-rahoituksen hakemisesta. Kehys välittää tietoa eri rahoitusmahdollisuuksista ja pyrkii rohkaisemaan suomalaisia järjestöjä hakemaan rahoitusta hankkeilleen Euroopan unionista.

Järjestämme säännöllisesti koulutuksia muun muassa EU:sta globaalina toimijana, EU-rahoitusmahdollisuuksista sekä loogisen viitekehyksen lähestymistavasta (LFA).

Hinnat ja ehdot

Kehys tarjoaa jäsenilleen koulutuksia alennetuin hinnoin. Hinnat on jaettu kolmeen eri luokkaan.

Koulutusten hinnat €/osallistuja.

Jäsenjärjestöt Hintaryhmä A Hintaryhmä B Hintaryhmä C
Pienet* 25 50 75
Keskisuuret** 50 75 100
Suuret*** 75 100 140
Muut Hintaryhmä A Hintaryhmä B Hintaryhmä C
Muut järjestöt 120 150 170
Muut 150 180 200

* Kehitysyhteistyö- ja kansainvälisyyskasvatusbudjetti yhteensä enintään 50.000 €

** Kehitysyhteistyö- ja kansainvälisyyskasvatusbudjetti yhteensä 50.001-2.000.000 €

*** Kehitysyhteistyö- ja kansainvälisyyskasvatusbudjetti yhteensä yli 2.000.001 € sekä tarkkailija- ja kannatusjäsenet

HUOM! 30 euroa opiskelija/eläkeläinen/työtön (edellyttää voimassaolevan kortin esittämistä ja kortin haltijan toimimista maksajana).

HUOM! Yllä olevassa taulukossa esitetyt, kehitysyhteistyö- ja kansainvälisyyskasvatusbudjettien mukaiset hinnat ovat vain Kehyksen jäsenjärjestöille. Muilta järjestöiltä veloitetaan hintaryhmän mukainen maksu kategorian ”Muut järjestöt” mukaisesti.

Ilmoittautumis- ja peruutusehdot

Ilmoittautuminen tapahtuu koulutuksen yhteydessä ilmoitettuun määräpäivään mennessä sähköisellä lomakkeella.

Osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Jäsenjärjestöjen edustajilla on etuoikeus. Koulutuksen ollessa täynnä ilmoittautuneet laitetaan jonotuslistalle. Tästä ilmoitetaan erikseen sähköpostitse.

Ilmoittautumisen voi perua ilmoittamalla sähköpostitse koulutuksen yhteyshenkilölle vähintään 5 arkipäivää ennen koulutuksen alkamisajankohtaa. Tämän jälkeen osallistumismaksu peritään kaikilta ilmoittautuneilta, riippumatta siitä osallistuuko koulutukseen vai ei. Ilmoittautuneen on kuitenkin mahdollista lähettää joku toinen edustaja puolestaan osallistumaan koulutukseen.

Kehys varaa oikeuden koulutusten peruutuksiin ja aikataulumuutoksiin. Mahdollisista muutoksista ilmoitamme ilmoittautuneille sähköpostitse.