AKT-maiden ja EU:n edustajat keskustelivat Afrikan alueen konflikteista, aivovuodosta ja EPA-sopimuksista

ACP-EU Joint Parlamentary Assembly

Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alueen eli AKT-maiden ja EU-parlamentin edustajat kokoontuivat viime viikolla keskustelemaan eri konflikteista, terveydenhuollon työntekijäpulasta ja EPA-kauppasopimuksista. AKT-maiden ja EU:n parlamentit tapaavat kaksi kertaa vuodessa.

AKT-maiden kansanedustajat ja europarlamentaarikot kokoontuivat yhdessä keskustelemaan ja äänestämään muun muassa Guinean ja Keski-Afrikan tasavaltojen konflikteja koskevista päätöslauselmista, terveydenhuollon henkilöstötilanteesta AKT-maissa ja EPA-sopimuksista. Myös ruokaturva ja Malin tilanne olivat kokouksen asialistalla.

Guinean ja Keski-Afrikan tasavallan tilanteiden yhteydessä painotettiin dialogin ja sovittelun merkitystä konfliktialueilla. Guinean osalta korostettiin vapaiden ja rehellisten vaalien järjestämistä sovitussa aikataulussa. Myös vapaa oppositio nähtiin merkittävänä osana prosessia. Keski-Afrikan tasavallan tilannetta koskien toivottiin, että laillinen järjestys saataisiin palautettua maahan ja samalla turvattua siviilien tilanne. Kokouksessa ilmaistiin huoli myös maan humanitaarisesta tilanteesta.

Peräti 38 AKT-maata kärsii merkittävästä työvoimapulasta terveydenhuollossa etenkin syrjäseuduilla. Aivovuoto eli se, että terveydenhuollon henkilökuntaa muuttaa merkittävässä määrin muuan muassa EU:n alueella, nimettiin yhdeksi ongelmaksi AKT-maissa. Kokouksessa AKT-maita kehotettiin pyrkimään sovittuihin tavoitteisiin terveydenhuollon koulutuksen osalta. EU-mailta taas odotetaan jatkossa tarjota entistä enemmän teknistä apua ja resursseja terveydenhuollon koulutukseen.

Lisäksi kokouksessa kehotettiin EU:ta ja AKT-maita pitämään yllä poliittista tahtoa ja joustavuutta, jotta molempia osapuolia tyydyttävistä EPA-sopimuksista päästäisiin sopuun. Neuvottelut kaupan vapauttamiseen tähtäävistä EPA-sopimuksia aloitettiin jo kymmenen vuotta sitten.

Seuraava AKT-maiden ja EU:n parlamenttien edustajakokous pidetään Addis Abebassa 25.-27. marraskuuta 2013. Suomalaismepeistä edustajakokouksen jäsen on Eija-Riitta Korhola.

Lue lisää:

24.6.2013