Avautuvia EU-rahoitushakuja

Euroopan komissio on julkaissut listan lähiaikoina avautuvista globaaleista rahoitushauista kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhön.

Globaalien julkishyödykkeiden ja haasteiden ohjelman alla julkaistaan ensimmäisen vuosipuoliskon aikana hakuja seuraavista teemoista:

 • Kulttuurienvälinen dialogi ja kulttuuri / Intercultural dialogue and Culture (lisätietoja)
 • Sukupuolten tasa-arvo ja naisten ja tyttöjen voimaannuttaminen kehitysmaissa / Gender Equality and Women’s and Girls’ empowerment in developing countries (lisätietoja)
 • Vastuullisten arvoketjujen edistäminen vaateteollisuudessa, fokuksena hyvä työ ja läpinäkyvyys/jäljitettävyys / Promoting responsible value chains in the garment sector with a focus on Decent Work and Transparency/Traceability (lisätietoja)
 • Enhanced Integrated Framwork -ohjelma, jolla tuetaan vähiten kehittyneiden maiden kaupankäyntiä / Enhanced Integrated Framework to support trade in developing countries (lisätietoja)
 • Koulutusmahdollisuudet hauraissa tilanteissa ja kriiseissä / Education opportunities in fragile and crisis affected environments (lisätietoja)
 • Inklusiivinen, kysyntälähtöinen ammatillinen koulutus / Promoting Inclusive, Demand-Driven VET & Skills Development (lisätietoja)
 • Kotimaisten tulojen kasvattaminen / Domestic Revenue Mobilisation (lisätietoja)

Demokratiaa ja ihmisoikeuksia tukevan instrumentin (EIDHR) vuoden 2017 globaali hakukierros avataan suunnitelmien mukaan kolmannella vuosineljänneksellä. Sen teemoja ovat:

 • Ihmisoikeuspuolustajien tukeminen (maaoikeudet, alkuperäiskansat, maakaappaus, ilmastonmuutos) / Support to Human Rights Defenders in the area of land-related rights, indigenous peoples, in the context of ’land grabbing’ and climate change
 • Laittomat teloitukset ja tahdonvastaiset katoamiset / Fights against extra judiciary killings and enforced disappearances
 • Orjatyö / Fight against slave labour
 • Vammaisten henkilöiden oikeudet / Support the rights of Persons with disability
 • Uskonnonvapaus / Support to Freedom of religion or belief

Lisätietoja hauista antaa jussi.kanner (at) kehys.fi.

7.2.2017