Avoin konsultaatio EU:n rahoitusinstrumenteista

Euroopan komissio on avannut konsultaation, jossa kysytään sidosryhmien näkemyksiä EU:n ulkoisista rahoitusinstrumenteista. Konsultaatio on avoinna 3. toukokuuta asti. Komissio kerää konsultaatiolla sekä näkemyksiä nykyisistä instrumenteista, että ajatuksia tulevalle, vuoden 2020 jälkeen alkavalle monivuotiselle rahoituskaudelle.

EU:n monivuotinen rahoituskehys määrittelee, miten unionin varoja käytetään. Nykyinen monivuotinen rahoituskehys koskee kautta 2014-2020. Monivuotisen rahoituskehyksen neljäs otsikko, eli globaali Eurooppa, kokoaa kaikki ne instrumentit, joilla EU:n ulkoista toimintaa rahoitetaan. Komission konsultaatio koskee näitä ulkoisia rahoitusinstrumentteja, ja lisäksi Euroopan kehitysrahastoa (EKR), jota ei kateta EU:n budjetista.

  • Konsultaatio koskee esimerkiksi seuraavia, myös suomalaisille kehitysjärjestöille relevantteja instrumentteja:
  • Kehitysyhteistyöinstrumentti (Development Cooperation Instrument, DCI)
  • Euroopan naapuruusinstrumentti (European Neighbourhood Instrument, ENI)
  • Demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen rahoitusväline (European Instrument for Democracy and Human Rights, EIDHR)
  • EU:n vakautta ja rauhaa edistävä instrumentti (Instrument contributing to Stability and Peace, IcSP)

Kehys kokoaa suomalaisten kansalaisjärjestöjen näkemyksiä EU:n ulkoisista rahoitusinstrumenteista. Tulisiko EU:n jatkossa panostaa enemmän joihinkin tiettyihin teemoihin? Minkälaiset uudistukset voisivat tehdä EU-rahoituksen hakemisen helpommaksi omalle järjestöllesi? Kommentteja ja ajatuksia näihin kahteen kysymykseen sekä yleisesti konsultaatioon liittyen voi lähettää Kehyksen vaikuttamistyön koordinaattorille Jussi Kannerille (jussi.kanner[at]kehys.fi) 14. huhtikuuta mennessä.

Lue lisää:

9.2.2017