EU tukee järjestöjen työtä sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi

Euroopan komissio on avannut rahoitushaun, jonka kautta voi hakea tukea seksuaalista ja sukupuolittunutta väkivaltaa ehkäiseviin hankkeisiin kehitysmaissa. Hankkeiden tulee vahvistaa paikallisten järjestöjen kapasiteettia naisten ja tyttöjen oikeuksien edistämiseksi.

Järjestöt voivat hakea rahoitusta hankkeille, joiden tarkoituksena on vahvistaa paikallisten järjestöjen kapasiteettia edistää naisten ja tyttöjen oikeuksia. Hankkeiden tulee tapahtua maissa, joissa naisiin kohdistuva väkivalta on erittäin yleistä, tai maissa, joissa on käynnissä niin kutsuttu unohtunut kriisi, johon ei ole saatavilla tarpeeksi kansainvälistä apua.

Päähakijana voi olla Euroopan unionin jäsenmaassa rekisteröity kansalaisjärjestö, mutta vähintään yhden kanssahakijan tulee olla paikallinen järjestö. Päähakijalla tulee olla vähintään viisi vuotta kokemusta työstä sukupuolten tasa-arvon tai seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien kanssa.

Rahoitusta voi hakea 5–6 miljoonaa euroa kolmesta viiteen vuotta kestäviin hankkeisiin. Yhteensä tässä rahoitushaussa jaetaan 32 miljoonaa euroa.

Haku kuuluu Euroopan unionin Globaaleja julkishyödykkeitä ja haasteita koskevaan temaattiseen rahoitusinstrumenttiin, jonka Gender-teeman prioriteettina on tänä vuonna ehkäistä seksuaalista ja sukupuolittunutta väkivaltaa paikallista kansalaisyhteiskuntaa vahvistamalla.

Hakuaika päättyy 25. lokakuuta klo 16 Brysselin aikaa.

Lisätietoa

18.8.2017