Haku auki kansalaisjärjestöjen globaaliin kansalaiskasvatukseen ja kehitysviestintään

Euroopan komissio on avannut rahoitushaun, jonka kautta järjestöt voivat hakea tukea globaaliin kansalaiskasvatukseen ja kehitysviestintään Euroopassa. Rahoitusta jaetaan yhteensä 77 miljoonaa euroa.

Haun tarkoituksena on lisätä EU:n kansalaisten sitoutuneisuutta kehitykseen ja kestäviin elämäntapoihin. Rahoitettavien hankkeiden tulee lisätä eurooppalaisten tietoisuutta maailman kehityshaasteista ja EU:n roolista. Lisäksi tuetaan kansalaisten aktiivista osallistumista toimiin globaalien haasteiden ratkaisemiseksi.

Päähakijan tulee olla EU-maassa rekisteröity kansalaisjärjestö. Rahoitusta ei voi hakea yksin, vaan päähakijan lisäksi tulee olla vähintään kaksi muuta hakijaa. Hakijoiden tulee olla kotoisin vähintään kolmesta eri EU-maasta.

Hankkeiden aktiviteetteja tulee toteuttaa useissa Euroopan maissa. Toteutustapoja voivat olla esimerkiksi kampanjat, tietoisuuden lisääminen, viestintä ja tiedottaminen sekä globaali oppiminen.

Temaattisina painotuksina rahoitushaussa ovat erityisesti muuttoliike ja ilmastonmuutos. Lisäksi kohderyhmänä painotetaan nuorisoa. Uudenlaiset ja innovatiiviset tavat viestinnässä katsotaan eduksi.

Rahoitusta voi hakea 2–12 miljoonaa euroa painopisteistä ja hankkeiden toteutusmaista riippuen. Yhteensä jaettavissa on 77 miljoonaa euroa, josta lähes 58 miljoonaa euroa on suunnattu kansalaisjärjestöille. Hankkeiden kesto on kahdesta neljään vuotta.

Haku kuuluu EU:n kehitysyhteistyön rahoitusvälineen Development Education and Awareness Raising -alaohjelmaan, jonka tavoitteena on tuottaa eurooppalaista lisäarvoa EU-maissa toteutettavaan globaaliin kansalaiskasvatukseen. Seuraava vastaavanlainen haku tullaan avaamaan vasta vuoden 2020 jälkeen.

Hakuaika päättyy 25. syyskuuta klo 16 Brysselin aikaa.

Kehys järjestää rahoitushausta infotilaisuuden 20. elokuuta klo 14 Globaalikeskuksessa. Lisäksi Kehys tarjoaa hakemuskohtaista neuvontaa ja mentorointia jäsenjärjestöilleen, jotka osallistuvat rahoitushakuun. Lisätietoja EU-rahoituksesta antaa Jussi Kanner (jussi.kanner(at)kehys.fi) 20. heinäkuuta saakka ja jälleen 16. elokuuta alkaen.

Lue lisää:

13.7.2018