EU tukee ihmisoikeustyötä ympäri maailmaa

Euroopan komissio on avannut Demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen (EIDHR) vuoden 2017 globaalin rahoitushaun. Tavoitteena on tukea kansalaisyhteiskuntaa ihmis- ja perusoikeuksien tukemisessa ja edistämisessä maailmanlaajuisesti.

Tarkempia alatavoitteita haulla on viisi: tukea maaoikeuksien, alkuperäiskansojen, maakaappausten ja ilmastonmuutoksen aloilla toimivia ihmisoikeuksien puolustajia, taistella laittomia teloituksia ja pakotettuja katoamisia vastaan, kamppailla pakkotyötä ja modernia orjuutta vastaan, edistää ja tukea vammaisten oikeuksia sekä tukea uskonnon ja uskon vapautta.

Päähakijana voi olla Euroopan unionin jäsenmaassa rekisteröity kansalaisjärjestö, mutta vähintään yhden kanssahakijan tulee olla paikallinen järjestö. Hanketta tulee toteuttaa vähintään kahdessa EU:n ulkopuolisessa maassa.

Rahoitusta voi hakea 250 000–1 000 000 kahdesta ja puolesta kolmeen vuotta kestäviin hankkeisiin. Yhteensä rahoitushaussa jaetaan 25 miljoonaa euroa, josta jokaiseen alatavoitteeseen kohdistetaan 5 miljoonaa euroa.

Hakuaika päättyy 9. marraskuuta kello 16 Brysselin aikaa.

Lisätietoa:

29.9.2017