EU:lta 6 miljoonaa euroa globaalia kansalaisuutta vahvistavaan työhön

Euroopan unioni on myöntänyt Kehyksen johtamalle konsortiolle 6 miljoonaa euroa globaalia kansalaisuutta vahvistavaan hankkeeseen. Hankkeen projektipäällikkönä on aloittanut Taina Riski.

Uuden Bridge 47 – Building Global Citizenship -hankkeen tavoitteena on aktivoida globaali kansalaisyhteiskunta edistämään maailmanlaajuista oikeudenmukaisuutta ja köyhyyden poistamista globaalin kansalaiskasvatuksen kautta.

Hanke koostuu neljästä elementistä. Hankkeessa koordinoidaan kansainvälistä Bridge 47 -verkostoa, joka tuo yhteen kestävän kehityksen alatavoitteen 4.7 parissa toimivia tahoja jakamaan kokemuksia ja edistämään alatavoitteen toteutumista yhdessä. Tämän yhteydessä järjestetään kolme suurta globaalia konferenssia yhteistyössä CIVICUSin ja ICAEn kanssa. Tästä hankkeen elementistä Kehys on päävastuussa.

Hankkeessa tehdään myös kansallista, EU- ja globaalitason vaikuttamistyötä globaalin kansalaiskasvatuksen edistämiseksi, luodaan uusia yllättäviäkin kumppanuuksia yhteiskunnan eri toimijoiden välille sekä vahvistetaan innovatiivisia lähestymistapoja globaaliin kansalaiskasvatukseen.

Suomalaisille järjestöille hanke voi esimerkiksi tarjota mahdollisuuden osallistua globaaleihin konferensseihin sekä järjestöjohtajille ja globaalin kansalaiskasvatuksen kouluttajille suunnattuihin koulutuksiin ja hakea hankerahoitusta kansalliselle ja alueelliselle työlle globaalin kansalaiskasvatuksen parissa.

”Globaalin kansalaiskasvatuksen avulla ymmärrys maailman ja sen kansalaisten keskinäisriippuvuudesta kasvaa. Globaali kansalaiskasvatus on kuitenkin tunnettava muidenkin kuin jo asiaan vihkiytyneiden parissa, jotta voisimme saada aikaan laajaa muutosta ihmisten ajattelussa ja rakenteissa”, toteaa hankkeen projektipäällikkönä joulukuussa aloittanut Taina Riski.

”Globaali kansalaiskasvatus on tärkeässä asemassa, kun kestävän kehityksen tavoitteet luovat painetta muutokseen myös niin kutsutussa globaalissa pohjoisessa. Bridge 47 tarjoaa mahdollisuuden kouluttajille kehittää ja muokata oppimisprosesseja vastaamaan ympärillämme tapahtuvia  sosiaalisia, poliittisia ja kulttuurisia  muutoksia. Se voi muuttaa tapaamme  muuttaa maailmaa”, sanoo Sarah Louis Montgomery hankkeen kumppanina toimivasta saksalaisesta VENRO-järjestöstä.

Kehyksen koordinoimassa Bridge 47 – Building Global Citizenship -hankkeessa on Kehyksen lisäksi mukana 15 kumppanijärjestöä ympäri Eurooppaa ja maailmaa. Hanke työllistää yhteensä noin 20 ihmistä ympäri Eurooppaa.

20.12.2017