EU:n kehitysministerit käsittelevät tulevaa monivuotista rahoituskehystä

Euroopan unionin kehitysministerit keskustelevat EU:n tulevasta rahoituskehyksestä ulkoasiainneuvoston kokouksessa tiistaina 22. toukokuuta. Kehitysministerit käsittelevät rahoituskehystä ensimmäistä kertaa komissio julkaistua ehdotuksensa ulkosuhteiden rahoituksen yhdistämisestä. Kokouksen agendalla on myös EU:n ja AKT-maiden kumppanuus.

Euroopan komissio esitteli ehdotuksensa monivuotisesta rahoituskehyksestä toukokuun alussa. Ehdotuksessa ulkosuhteiden rahoitus kasvaisi ja samalla useita rahoitusvälineitä yhdistettäisiin uudeksi Naapuruus ja maailma -välineeksi. Välineiden yhdistämisellä pyritään rahoituksen joustavuuteen ja valmiuteen reagoida nopeammin muuttuviin tilanteisiin.

Kehitysyhteistyöjärjestöt ovat olleet huolissaan siitä, että ulkosuhteiden rahoituksen joustavoittaminen ja yhdistäminen saattavat lisätä kehitysavuksi tarkoitettujen varojen käyttöä EU:n omien intressien ajamiseen esimerkiksi muuttoliikekysymyksissä. Kehys vaatii, että ulkosuhdebudjetissa määritellään selkeästi kehitysapuvarat, ja että ulkosuhteiden rahoituksesta jatkossakin 90 prosenttia täyttää virallisen kehitysavun kriteerit.

Kehitysministerit käsittelevät kokouksessaan myös EU:n ja AKT-maiden eli Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden kumppanuuden tulevaisuutta. Nykyisin suhteita ohjaava Cotonou-sopimus päättyy vuonna 2020. Jäsenmaat antavat toukokuun lopussa komissiolle mandaatin käydä EU:n puolesta neuvotteluja AKT-ryhmän kanssa. Järjestöt toivovat neuvoston antavan komissiolle neuvottelumandaatin, joka painottaa kestävän kehityksen tavoitteita ja Agenda 2030:n periaatteita.

Niin kutsuttuun post-Cotonou-sopimukseen voi olla tulossa merkittäviä muutoksia, sillä EU:n toiveena on erilliset aluekohtaiset sopimukset Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren kanssa. Lisäksi komissio on ehdottanut Cotonoun sopimusta rahoittavan Euroopan kehitysrahaston (EKR) siirtämistä EU:n virallisen budjetin sisään. Vuonna 1957 perustettu Euroopan kehitysrahasto on ollut aina EU:n budjetin ulkopuolinen rahasto ja kattaa nykyisin noin kolmanneksen EU:n kehitysavusta.

Lisäksi ministerit käsittelevät Afrikka-erityisrahastoa, joka perustettiin vuonna 2015 EU:n vastauksena lisääntyneeseen muuttoliikkeeseen. Lounaalla ministerit keskustelevat sukupuolten tasa-arvoon ja kauppaan liittyvistä aiheista.

Lue lisää:

18.5.2018