EU:n tulevaisuus puhutti Eurooppafoorumissa

Turussa järjestetty Eurooppafoorumi kutsui päättäjät, elinkeinoelämän, järjestöt ja kansalaiset keskustelemaan EU:n tilasta ja tulevaisuudesta. Tilaisuuden tunnuslauseena oli ”Nyt saa sanoa!”, joskin ääneen pääsivät lähinnä poliitikot ja muut vakiintuneet EU-asiantuntijat.

Ensi kertaa järjestetyn Eurooppafoorumin tarkoituksena oli tuoda yhteen päättäjiä, kansalaisia ja asiantuntijoita keskustelemaan EU-kysymyksistä sekä EU:n arvoista ja tulevaisuudesta. Tilaisuus kokosikin Turkuun näyttävä joukon politiikan ja talouden vaikuttajia. Foorumissa kuultiin esimerkiksi pääministerin Juha Sipilän puhe Suomen tulevasta EU-puheenjohtajakaudesta, järjestettiin suuren valiokunnan julkinen kuuleminen EU:n kauppa- ja kehityspolitiikasta sekä käytiin Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen johdolla keskustelu EU:n arvoista.  Turkuun oli saapunut myös vaikuttava joukko europarlamentaarikoita: 13 suomalaisesta europarlamentaarikosta foorumissa puhui kymmenen.

Kehyksen vaikuttamistyön koordinaattori Elina Mikola veti foorumissa Euroopan talous- ja sosiaalikomitean suomalaisjäsenten järjestämän keskustelun ”Kauppasotia vai kestävää kaupankäyntiä – EU:n kauppapolitiikan tulevaisuus”. Thalia-torilla käydyssä keskustelussa ETSK:n jäsenet Markus Penttinen (Akava), Simo Tiainen (MTK) ja Timo Vuori (Keskuskauppakamari) pohtivat niin kestävän kauppapolitiikan ehtoja kuin brexitin vaikutusta EU:n kauppapolitiikkaan.

Useat Kehykselle tärkeät EU-teemat, kuten EU:n rooli kansainvälisessä ilmastopolitiikassa, EU:n ja Afrikan suhteet sekä kansalaisyhteiskunnan tilan turvaaminen, nousivat ilahduttavasti esiin myös muissa foorumin keskusteluissa. Esimerkiksi pääministeri Juha Sipilä mainitsi puheenvuorossaan kestävän kehityksen ohjelma Agenda 2030:n sekä naisten ja tyttöjen oikeuksien edistämisen EU:n kehityspolitiikassa. Erityisen rohkeita avauksia kestävän kehityksen tai EU:n globaalin roolin vahvistamisen osalta tilaisuudessa ei kuitenkaan kuultu.

Eurooppafoorumin tunnuslauseeksi nostettu ”Nyt saa sanoa!” jäi sikäli ontoksi lupaukseksi, että tilaisuuksissa olivat äänessä ennen kaikkea vakiintuneet EU-asiantuntijat ja poliittiset päättäjät. Kansalaiskeskusteluun foorumi tarjosi mahdollisuuksia lähinnä twitterin ja mobiiliapplikaatiolla toimineen viestiseinän kautta. Kuitenkin foorumissa oli paikalla esimerkiksi iäkkäämpää yleisöä, jolle kynnys mobiiliosallistumiseen oli epäilemättä korkea. Turun Eurooppafoorumista kaavaillaan jokavuotista tapahtumaa. Toivottavasti foorumi vastaisuudessa tarjoaa enemmän mahdollisuuksia myös yleisön osallistumiselle, sillä muuten se saattaa vain vahvistaa käsitystä EU-keskustelun elitistisyydestä.

Lue lisää:

4.9.2018