EU:n ulkosuhteiden rahoitusta ollaan yhdistämässä

Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker on ehdottanut EU:n ulkosuhteiden rahoituksen yhdistämistä vuoden 2020 jälkeen. Myös Euroopan parlamentti tukee yhtenäistä rahoitusvälinettä, mutta haluaa pitää kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun rahoituksen korvamerkittynä.

EU:n ulkosuhteiden rahoituksen yksinkertaistaminen ja virtaviivaistaminen nostettiin esille 14. helmikuuta Euroopan komission tiedonannossa. Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ehdotti kaikkien ulkoisten rahoitusvälineiden yhdistämistä maaliskuun alussa muille komissaareille. Tämä tarkoittaisi, että esimerkiksi naapuruuspolitiikalle tai ihmisoikeuksille ja demokratialle ei olisi jatkossa omia erillisiä rahoitusvälineitään.

Myös Euroopan parlamentti tukee ulkoisen rahoituksen rakenteen yksinkertaistamista, mutta painottaa läpinäkyvyyden merkitystä. Parlamentti myös säilyttäisi joitain erillisiä rahoitusvälineitä esimerkiksi kehitysyhteistyölle ja humanitaariselle avulle. Euroopan parlamentti linjasi oman kantansa uuden monivuotisen rahoituskehyksen neuvotteluihin täysistunnossa 14. maaliskuuta.

Välineiden yhtenäistäminen joustavoittaisi rahoitusta. Toisaalta rahoituksen keskittäminen vähentäisi korvamerkittyjen varojen määrää, jolloin uhkana on esimerkiksi kehitysyhteistyörahoituksen suuntaaminen yhä enemmän muuttoliikkeen hallintaan.

Juncker ehdotti kirjeessään myös Euroopan kehitysrahaston sisällyttämistä jatkossa EU:n budjettiin ja parlamentti puoltaa tätä päätöslauselmassaan. Vuonna 1958 perustettu Euroopan kehitysrahasto, josta rahoitetaan EU:n ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alueen maiden (AKT-maiden) suhteita, on tähän asti pysynyt EU:n budjetin ulkopuolella. Parlamentti kuitenkin painottaa, ettei rahaston sisällyttäminen budjettiin saa pienentää ulkosuhteiden rahoituksen kokonaismäärää.

Päätöslauselmallaan parlamentti välitti näkemyksensä rahoituskehyksen painopisteistä komissiolle. Summista ei vielä neuvotella, sillä komissio julkaisee varsinaisen esityksensä rahoituskehyksestä vasta toukokuussa 2018. Tämän jälkeen parlamentti, komissio ja neuvosto ryhtyvät tarkempiin neuvotteluihin.

Keskustelut uudesta monivuotisesta rahoituskehyksestä on aloitettu myös Euroopan unionin neuvostossa. Neuvoston puheenjohtajamaa Bulgaria järjesti 9. maaliskuuta konferenssin, jossa muun muassa jäsenmaiden valtiovarain- ja ulkoministeriöiden edustajat keskustelivat rahoituskehyksestä.

Lue lisää:

16.3.2018