Hallitus haluaa ohjata EU:n kehitysyhteistyötä muuttoliikkeen hallintaan

Pääministeri Juha Sipilä kertoi keskiviikkona 22.11. eduskunnalle Suomen EU-linjasta. Yksi osa tätä linjaa on EU-ministerivaliokunnassa esillä ollut linjaus muuttoliikkeen hallinnasta, jonka mukaan EU:n kehitysyhteistyötä tulisi kohdentaa muuttoliikkeen perimmäisiin syihin vaikuttamiseen erityisesti Afrikassa ja Lähi-idässä.

Sisäministeriön valmistelemassa linjauksessa muun muassa edellytetään, että EU:n seuraavalla rahoituskehyskaudella ”muuttoliikkeen perimmäisiin syihin vastaaminen on huomioitava paremmin EU:n kehityspolitiikassa”. Lisäksi kehitysrahoitusta halutaan kohdentaa ”nykyistä enemmän muuttoliikkeen perimmäisiin syihin vaikuttamiseen erityisesti Afrikassa ja Lähi-idässä.” Järjestöiltä kovaakin kritiikkiä saaneet EU:n sopimukset Turkin ja Libyan kanssa mainitaan esimerkkeinä muuttoliikeyhteistyöstä ja -järjestelyistä kolmansien maiden kanssa, joihin linjauksen mukaan tulisi pyrkiä.

EU:n ja Suomen kehitysyhteistyön päätavoite on kuitenkin köyhyyden poistaminen ja kestävän kehityksen saavuttaminen, ei muuttoliikkeen hallinta, eikä linjaus näin ollen ole linjassa EU:n ja Suomen kehityspoliittisten linjojen kanssa. Hallituksen muuttoliikkeen hallintaa koskeva linjaus sotii niin Agenda 2030:n, Addis Abeban toimintaohjelman kuin EU:n kehityspoliittisen konsensuksen kanssa, sillä näissä määritellään, että kehitysyhteistyötä tulee ohjata etenkin vähiten kehittyneisiin maihin, eikä maiden muuttoliikepotentiaalin perusteella. Myös EU:n rahoituskehyksissä kehitysyhteistyön painopisteen tulee olla EU:n kehityspolitiikan päätavoitteen mukainen, eli kehitysyhteistyö tulee ohjata köyhyyden poistamiseen ja kestävän kehityksen saavuttamiseen.

”On huolestuttavaa, että sisäministeriölle on annettu valta määritellä Suomen EU-linja kehitysyhteistyörahoitusta koskeviin neuvotteluihin, kun tämä selvästi kuuluu ulkoministeriön vastuulle”, varoittaa Kehyksen pääsihteeri Rilli Lappalainen. ”Tällöin lopputuloksena on linjaus, joka ei seuraa Suomen omiakaan periaatteita.”

23.11.2017