Järjestöjen suunnitelmat Suomen EU-puheenjohtajuuskaudelle kirkastuvat

Kestävä kehitys ja sen edellyttämä uusi ymmärrys taloudesta näyttävät nousevan kansalaisjärjestöjen yhteisiksi kampanjateemoiksi Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella vuoden 2019 loppupuoliskolla. Puheenjohtajuuskauden agendalle osuvat EU:n tulevien vuosien rahoitus sekä Post-Cotonou-neuvottelut.

Suomen EU-puheenjohtajuus osuu kehityspoliittisesti tärkeään aikaan, sillä vuonna 2019 agendalla ovat EU:n tulevien vuosien rahoitus kehitysyhteistyölle sekä EU:n suhteita Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden kanssa määrittelevät Post-Cotonou-neuvottelut.

Edellisen Suomen EU-puheenjohtajuuskauden aikana järjestöt tekivät vaikuttamistyötä erityisesti johdonmukaisuusteeman alla. Tuolloin teeman laajuus koettiin toimivaksi, sillä eri aloja edustavat järjestöt löysivät itsensä sen alta.

Tällä puheenjohtajuuskaudella yhdeksi suomalaisten järjestöjen yhteiseksi teemaksi nousee jännite jatkuvan talouskasvun ja kestävän kehityksen tavoitteiden välillä sekä tarve aidosti kestävälle talousjärjestelmälle. EU:n kasvua ja työllisyyttä korostavalla agendalla ekologinen ja sosiaalinen kestävyys ovat poliittisina tavoitteina BKT:n kasvattamisen varjossa. Tämä arvojärjestys on käännettävä ja varmistettava, että yhteiskunnallista kehitystä myös mitataan ja tarkastellaan BKT:ta paremmilla mittareilla.

Suomen puheenjohtajuuskaudella tullaan lisäksi kampanjoimaan globaalin kansalaiskasvatuksen puolesta Bridge 47 -hankkeensa puitteissa. Myös gender ja kauppa, seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet sekä turvallisuuskysymykset nousevat todennäköisesti esiin.

Puheenjohtajuuskaudet toimivat kolmen maan trioissa, jotka luovat omien ohjelmiensa lisäksi myös yhteisen ohjelman puolentoista vuoden kaudelle. Suomen kanssa samassa triossa ovat Romania ja Kroatia.

Kehitysyhteistyöjärjestöt ovat ryhtyneet suunnittelemaan yhteistä projektia puheenjohtajuuskausitrion ajalle. Yhteisiksi kampanjateemoiksi ovat nousemassa Agenda 2030 ja sitä tukeva johdonmukaisuus, kehitysrahoitus, ihmisoikeudet sekä kansalaisyhteiskunnan tilan puolustaminen. Yhteistyötä tullaan tekemään myös seuraavien kolmen puheenjohtajamaan eli Saksan, Portugalin ja Slovenian järjestöjen kanssa.

17.5.2018