Järjestöt EU:n maatalouspolitiikan uudistuksesta: ”Hyvää ruokaa ja maataloutta, nyt!”

Yli 150 eurooppalaista kansalaisjärjestöä on allekirjoittanut Euroopan unionin maatalouspolitiikan uudistusta koskevan vetoomuksen. Järjestöjen mukaan Euroopan ruoka- ja maatalousjärjestelmä hyödyttää tällä hetkellä vain harvoja ja on haitallinen sekä ympäristölle että suurimmalle osalle ihmisistä ja maanviljelijöistä. Järjestöt vaativat reilua ja kestävää maatalouspolitiikkaa. 

Kansalaisjärjestöjen vetoomuksen mukaan Euroopan nykyinen ruoka- ja maatalousjärjestelmä edistää ilmastonmuutosta, luonnon monimuotoisuuden katoamista, metsien ja kalakantojen katoamista, maaperän eroosiota ja vesipulaa sekä veden ja ilman saastumista. Tehotuotantoa tuetaan maanviljelijöiden tulojen ja maaseudun työpaikkojen kustannuksella niin Euroopassa kuin kehitysmaissa. Samaan aikaan aliravitsemus, ylipaino ja epäterveelliset ruokavaliot ovat kasvava ongelma kaikkialla  maailmassa.

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistaminen kestävämmäksi on järjestöjen mukaan välttämätöntä, jotta EU voi saavuttaa tavoitteet, joihin se on sitoutunut Agenda 2030:ssa ja Pariisin ilmastosopimuksessa. Vetoomuksen allekirjoittaneet järjestöt vaativat EU:lta reilua, ympäristöä ja eläinten hyvinvointia kunnioittavaa ruoka- ja maatalouspolitiikkaa, joka turvaa kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin.

Nykyinen Euroopan unionin yhteinen maatalouspolitiikka (Common Agriculture Policy, CAP) kattaa vuodet 2014-2020. Järjestöt haastavat vetoomuksellaan Euroopan unionin instituutiot ja kansalliset toimielimet miettimään Euroopan maatalouspolitiikan suuntaa ja roolia. Vetoomus luovutettiin EU:n neuvoston puheenjohtajamaan Maltan edustajille maaliskuun alussa.

Lue lisää:

28.3.2017