Jäsenmaat vaativat komissiota toimimaan kestävän kehityksen eteen

Jäsenvaltioiden Eurooppa-ministerit vahvistivat EU:n sitoutumisen Agenda 2030 -toimintaohjelmaan. Komissiolta pyydetään konkreettista strategiaa Agenda 2030:n toimeenpanosta vuoden 2018 kesään mennessä. Myös politiikkajohdonmukaisuus on päätelmissä vahvasti läsnä.

EU:n tulisi olla edelläkävijä Agenda 2030:n toimeenpanossa, todetaan Euroopan unionin yleisten asioiden neuvoston päätelmissä 20. kesäkuuta. Uuden kehityspoliittisen konsensuksen myötä Agenda 2030 on tuotu kehityspolitiikkaan, mutta Eurooppa-ministerit pyytävät komissiota laatimaan unionille kaikki politiikan alat huomioon ottavan kestävän kehityksen strategian ensi vuoden kesään mennessä.

Neuvosto otti huomioon monia kansalaisjärjestöjen vaatimuksia, ja kansalaisjärjestöt ovat olleet päätelmiin tyytyväisiä. Esimerkiksi eurooppalaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen kattojärjestö CONCORD vaatii blogissaan, että komission tulisi nyt kiihdyttää toimiaan kestävän kehityksen eteen neuvoston päätelmien mukaisesti.

Jäsenvaltiot tunnustavat myös politiikkajohdonmukaisuuden tarpeen ja Agenda 2030:n tuomat uudet mahdollisuudet sen vahvistamiseksi. Agenda 2030 tulee ottaa huomioon kaikessa päätöksenteossa, kuten EU:n tulevan rahoituskehyksen suunnittelussa ja keskustelussa Euroopan tulevaisuudesta.

Kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030 astui voimaan vuonna 2015 ja marraskuussa 2016 Euroopan komissio julkaisi tiedonannon siitä, mitä EU parhaillaan tekee tavoitteiden saavuttamiseksi.

Neuvosto pyytää päätelmissään komissiota valmistelemaan raportin EU:n etenemisestä Agenda 2030:n toimeenpanosta, joka esiteltäisiin YK:lle vuoden 2019 High-Level Political Forumissa (HLPF). Vuoden 2019 HLPF ajoittuu Suomen EU-puheenjohtajuuskaudelle.

Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta äänestää torstaina omasta kannastaan koskien komission tiedonantoa. Parlamentin kantojen odotetaan olevan lähellä neuvoston päätelmiä.

21.6.2017