Kehyksen ja Kepan muutoshanke

Kehys ja Kepa ovat aloittaneet yhden yhteistyö- ja kattojärjestön rakentamisen valmistelut. Tällä sivulla voit seurata muutoshankkeen etenemistä.

Kehyksen ja Kepan jäsenjärjestöjen edustajista koostuva jäsenjärjestötyöryhmä on valmistellut kummankin järjestön hallituksille pohjaesitykset yhteisestä järjestöstä, sen strategiasta ja säännöistä (dokumentit löytyvät täältä). Kepan ja Kehyksen hallitukset kokoontuivat 9.11. ja tekivät päätösesityksen kummankin järjestön vuosikokouksille. Vuosikokoukset päättävät uudesta yhteistyö- ja kattojärjestöstä 27.11.2017.

27.11. Kehyksen syyskokoukselta vihreää valoa uudelle yhteistyö- ja kattojärjestölle

Kehyksen syyskokous hyväksyi historiallisessa kokouksessaan uuden yhteistyö- ja kattojärjestön strategian, säännöt ja yhdistymyssopimuksen, ja antoi näin vihreää valoa uuden yhteistyö- ja kattojärjestön rakentamiselle yhdessä Kepan kanssa. Lue lisää

14.11. Kattojärjestöjen tulevaisuus jäsenten käsissä

Kehyksen ja Kepan hallitukset ovat hyväksyneet esitykset uuden yhteistyö- ja kattojärjestön säännöiksi, strategiaksi ja yhdistymissopimukseksi (dokumentit löytyvät täältä), sekä toimittaneet nämä eteenpäin jäsenjärjestöille. Jäsenet päättävät hyväksyvätkö ne uuden yhteistyö- ja kattojärjestön rakentamista koskevat dokumentit Kehyksen ja Kepan syyskokouksissa 27.11. Lue lisää

2.11.  järjestötyöryhmä viimeisteli pohjaesitykseensä sisältyvät asiakirjat

Jäsenjärjestötyöryhmä kokoontui viimeisen kerran viimeistelemään pohjaesitykseen sisältyvät asiakirjat, jotka ovat uuden järjestön strategia, säännöt ja muutossuunnitelma sekä Kehyksen ja Kepan välinen Yhdistämissopimus. Lue lisää

26.10.  järjestötyöryhmä kokoontui käsittelemään hallituksille tehtävää pohjaesitystä

Jäsenjärjestötyöryhmä kokoontui toiseksi viimeistä kertaa käsittelemään Kepan ja Kehyksen hallituksille tehtävää pohjaesitystä, joka koostuu uuden järjestön strategiasta, säännöistä ja muutossuunnitelmasta. Lue lisää

12.10.  järjestötyöryhmä haki evästyksiä uuden järjestön strategian alustavaan luonnokseen

Jäsenjärjestötyöryhmä kävi yleiskeskustelua Kehyksen ja Kepan hallitusten, toimivan johdon ja henkilöstön edustajien sekä jäsenjärjestötyöryhmän yhteisestä kohtaamisesta ja haki evästyksiä uuden järjestön strategian alustavaan luonnokseen ja sen perustamista koskeviin ratkaistaviin asioihin. Lue lisää

28.9. järjestötyöryhmä jatkoi uuden järjestön toiminta-ajatuksen, vision, arvojen ja strategisten painopisteiden työstämistä

Työstöjen tulokset on koottu uuden järjestön strategian alustavaksi luonnokseksi. Lue lisää

21.9. järjestötyöryhmä jatkoi uuden järjestön toiminta-ajatuksen, vision ja arvojen määrittelyä

Työryhmä työsti kokouksessaan uuden järjestön toiminta-ajatusta, visiota ja arvoja sekä innostavaa näkyä tulevaisuudesta, ja tunnisti uuden järjestön luonteen keskeisiä piirteitä. Lue lisää

7.9. järjestötyöryhmä pohti uuden järjestön luonnetta ja ominaispiirteitä

Jäsenjärjestötyöryhmä kysyi kolmannessa kokouksessaan, mitä luovuttamatonta arvopohjaa uusi järjestö edustaa ja edistää, ja mihin tarpeeseen tai kysyntään se vastaa. Lisäksi pohdittiin, minkälaista tulevaisuutta järjestö on luomassa, ja miltä se näyttää vuosikymmenien päästä. Lue lisää

22.8. järjestötyöryhmä määritteli muutoshankkeen avainkysymykset

Jäsenjärjestötyöryhmä keskittyi toisessa kokouksessaan tunnistamaan ne avainkysymykset ja ratkaistavat asiat, joiden pohjalta määritellään uuden järjestön toiminta-ajatus, näky halutusta tulevaisuudesta, arvot ja toiminnan painopisteet. Lue lisää

9.8. järjestötyöryhmä kokoontui ensimmäistä kertaa ja jäsenteli tavoitteitaan

Muutoshankkeen ”työnyrkkinä” toimiva jäsenjärjestötyöryhmä aloitti koko syksyn kestävän kokoustensa sarjan keskustelemalla työtavastaan ja toimeksiannostaan. Lue lisää

Kevätkokoukset päättivät koota työryhmän ja palkata konsultin

Toukokuussa Kehyksen ja Kepan sääntömääräiset kevätkokoukset päättivät ryhtyä valmistelemaan yhden yhteistyö- ja kattojärjestön rakentamista. Molempien järjestöjen hallitukset ovat päättäneet koota yhdeksän hengen työryhmän ja palkata ryhmän tueksi ulkopuolisen konsultin, Juha Heikkalan, tukemaan työtä. Lue lisää

 

1.9.2017