Kestävä kehitys haastaa kauppapolitiikan

EU:n nykyinen kauppapolitiikka ja mahdollisuudet kehittää kansainvälisen kaupan sääntöjä tukemaan kestävää kehitystä puhututtivat Kestävä kauppa 2030 -seminaarissa, joka jatkoi järjestöjen julkaiseman kestävän kaupan vision herättämää keskustelua.

Kehyksen lokakuun lopussa Eurooppasalissa järjestämässä Kestävä kauppa 2030 -seminaarissa ulkoministeriön kauppapolitiikan asiantuntija Kent Wilska loi katsauksen ajankohtaisiin kansainvälisiin prosesseihin, joilla pyritään vahvistamaan kestävää kehitystä tukevaa kauppaa. EU:n toimista kestävän kauppapolitiikan edistämiseksi kertoi europarlamentaarikko Heidi Hautala videotervehdyksessään.

Näkökulmia kestävään kauppaan ja kauppapolitiikkaan esittivät muun muassa Akavan kansainvälisten asioiden päällikkö Markus Penttinen, Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Suomen maajohtaja Timo Vuori sekä yksikönpäällikkö Pasi-Heikki Vaaranmaa ulkoministeriön kauppapolitiikan yksiköstä.

Timo Palander Suomen yrittäjistä muistutti puheenvuorossaan, että kestävä kauppa ei tarkoita ainoastaan suuryritysten suitsimista, vaan myös markkinoiden ja mahdollisuuksien avaamista kehitysmaiden pienille ja keskisuurille yrityksille. Toisaalta TTIP-verkoston Marissa Varmavuori nosti esiin, että luonnonvarojen ylikulutuksen näkökulmasta kaupan ja kulutuksen lisäämiseen tähtäävät toimet ovat viimekädessä ekologisesti kestämättömiä.

Puheenvuorot ja niitä seurannut keskustelu valottivat kestävän kauppapolitiikan kysymysten moninaisuutta. Yhtäältä kestävä kauppapolitiikka edellyttää yhteisten kansainvälisten sääntöjen luomista kauppapolitiikalla, mutta se kytkeytyy myös esimerkiksi yritysten ja kuluttajien jokapäiväiseen toimintaan ja valintoihin.

Vaikka seminaarissa ei löydetty valmiita patenttiratkaisuja kestävän kaupan haasteisiin, se osoitti, että kaupan ja kestävän kehityksen kytkökset ovat ajankohtainen ja keskustelua herättävä aihe. Keskustelu kestävästä kauppapolitiikasta jatkuu toivottavasti muilla foorumeilla vielä tämän syksyn aikana.

Lisätietoja: 

6.11.2017