Kestävän kehityksen korkean tason seurantakokous käynnistyy

YK:n kestävän kehityksen korkean tason poliittinen foorumi eli High-level Political Forum (HLPF) käynnistyy 10. heinäkuuta 2017.  New Yorkissa järjestettävä foorumi kokoaa maailman valtioiden edustajat seuraamaan ja arvioimaan toimia kestävän kehityksen edistämiseksi.

Kestävän kehityksen korkean tason poliittinen foorumi (High-level Political Forum, HLPF) seuraa kansainvälisen kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030:n toimeenpanoa. Tänään käynnistyvä foorumi on järjestyksessä toinen Agenda 2030:n voimaanastumisen jälkeen. Tämän vuoden HLPF:n teemana on köyhyyden poistaminen ja hyvinvoinnin edistäminen muuttuvassa maailmassa.

10.−19. heinäkuuta järjestettävän foorumin ensimmäisellä viikolla tarkastellaan kestävän kehityksen edistymistä kuuden kestävän kehityksen tavoitteen osalta. Nämä tavoitteet ovat köyhyyden poistaminen, nälän poistaminen, terveys ja hyvinvointi, sukupuolten tasa-arvo, kestävä infrastruktuuri, teollisuus ja innovaatiot sekä merten tila ja kestävä käyttö.

Jälkimmäisellä viikolla pidetään foorumin ministerikokous, jonka yhteydessä valtiot raportoivat toimistaan Agenda 2030:n toteuttamiseksi. Tänä vuonna vapaaehtoisen raportin esittää yhteensä 44 valtiota, joiden joukossa 10 EU:n jäsenmaata. EU-maista raporttinsa esittävät Alankomaat, Belgia, Italia, Kypros, Luxemburg, Portugali, Ruotsi, Slovenia, Tanska ja Tšekki. Suomi esitteli oman raporttinsa jo viime vuoden HLPF:ssa.

Foorumiin Suomen delegaation jäsenenä osallistuva Kehyksen pääsihteeri Rilli Lappalainen pitää positiivisena, että näin lukuisat maat ovat laatineet vapaaehtoisen raporttinsa. Lappalainen toivoo, että kansalaisyhteiskunnan rooli ja osallisuus nousisi raporteissa vahvasti esiin.

”Viime vuoden HLPF:ssa Suomi oli ensimmäinen ja ainoa maa, jonka raportin esittelyn yhteydessä kuultiin kansalaisjärjestön edustajan puheenvuoro. On kiinnostavaa nähdä, ovatko muut maat rohkaistuneet Suomen esimerkistä ja antaneet tilaa järjestöjen näkemyksille esitystensä yhteydessä”, Lappalainen pohtii.

Kansalaisyhteiskunnan osallisuuden vahvistaminen Agenda 2030:n toimeenpanossa on teema, jota kansalaisjärjestöt eri puolilta maailmaa haluavat nostaa esiin HLPF:n yhteydessä.

Eurooppalaiset järjestöt toivovat, että vastaisuudessa myös Euroopan unioni raportoisi YK:lle toimistaan Agenda 2030:n edistämiseksi.

”Järjestöjen ohella myös Euroopan parlamentti ja unionin jäsenmaat kannattavat EU:n yhteistä raportointia kestävän kehityksen toimeenpanosta. Vastikään kesäkuussa EU:n yleisten asioiden neuvosto pyysi komissiota valmistelemaan raportin, jonka EU voisi esittää vuoden 2019 HLPF:ssa”, Lappalainen muistuttaa.

Kehys osallistuu HLPF:iin osana Suomen delegaatiota, johon kuuluu ministeriöiden, yritysten ja kansalaisyhteiskunnan edustajia. Delegaatiota johtaa valtiosihteeri Risto Artjoki.

10.7.2017