Kestävän kehityksen seurantakokous käynnistyy New Yorkissa

YK:n kestävän kehityksen korkean tason poliittinen foorumi eli High-level Political Forum (HLPF) kokoaa maailman valtioiden edustajat seuraamaan ja arvioimaan toimia kestävän kehityksen edistämiseksi. Osana Suomen delegaatiota foorumiin osallistuu myös Kehyksen pääsihteeri Rilli Lappalainen.

Kestävän kehityksen korkean tason poliittinen foorumi (High-level Political Forum, HLPF) seuraa kansainvälisen kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030:n toimeenpanoa. Tänään 9. heinäkuuta käynnistyvä foorumi on jo kolmas Agenda 2030:n voimaanastumisen jälkeen. Tänä vuonna teemana on muutos kohti kestäviä ja selviytymiskykyisiä yhteiskuntia.

9.-18. heinäkuuta järjestettävän foorumin ensimmäisellä viikolla tarkastellaan kestävän kehityksen edistymistä viiden kestävän kehityksen tavoitteen osalta. Nämä tavoitteet ovat puhdas vesi ja sanitaatio, edullinen ja puhdas energia, kestävät kaupungit ja yhteisöt, vastuullinen kuluttaminen sekä maanpäällinen elämä.

Toisella viikolla pidetään foorumin ministerikokous, jonka yhteydessä valtiot raportoivat toimistaan Agenda 2030:n toteuttamiseksi. Tänä vuonna vapaaehtoisen raportin esittää yhteensä 47 valtiota, minkä jälkeen jo yli sata maata on raportoinut toimistaan. Tänä vuonna mukana on kymmenen EU:n jäsenmaata: Kreikka, Unkari, Irlanti, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Romania, Slovakia ja Espanja. Suomi raportoi toimistaan jo kaksi vuotta sitten ensimmäisessä foorumissa.

Foorumiin osallistuva Kehyksen pääsihteeri Rilli Lappalainen toivoo, että tänä vuonna vapaaehtoisissa raporteissa kuuluisi yhteiskunnan eri sektorien ääni: ”Yhteiset haasteemme eivät noudata toimijoiden ja alojen rajoja, minkä vuoksi niihin tulee puuttua yhteistyöllä. Niin kansalaisyhteiskunnalla kuin yrityksilläkin on roolinsa kestävässä kehityksessä.”

Ensimmäisen viikon aikana foorumissa järjestetään yli sata sivutapahtumaa. Lappalainen osallistuu foorumissa kahteen OECD:n järjestämään sivutapahtumaan, joista molemmat koskevat kestävää kehitystä tukevaa politiikkajohdonmukaisuutta. ”Suomen edustajana on ilo jakaa hyviä käytäntöjä sektorit ylittävästä yhteistyöstä, esimerkiksi kestävän kehityksen toimikunnasta. Odotan innolla myös keskustelua erilaisista keinoista ja indikaattoreista politiikkajohdonmukaisuuden seurantaan”, kertoo Lappalainen.

Kehys osallistuu foorumiin osana Suomen delegaatiota, johon kuuluu ministeriöiden, yritysten ja kansalaisyhteiskunnan edustajia. Delegaatiota johtaa ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. Suomi korostaa tänä vuonna erityisesti arktisen alueen yhteistyötä ja sen yhteyttä kestävään kehitykseen.

9.7.2018