Kestävän kehityksen seurantakokous päättyi ministeritason julkilausuman hyväksymiseen

YK:n kestävän kehityksen seurantakokous eli High-level Political Forum (HLPF) päättyi keskiviikkona 19.7. ministeritason julkilausuman hyväksymiseen. New Yorkissa järjestetyssä foorumissa 43 valtiota raportoi toimistaan kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi.

New Yorkissa 10.-19.7. kokoontunut korkean tason poliittinen foorumi oli toinen kestävän kehityksen seurantakokous Agenda 2030 toimintaohjelman voimaanastumisen jälkeen.  Foorumiin osallistui yli 80 ministeritason valtionjohtajaa sekä liki 2500 sidosryhmien edustajaa, esimerkiksi yrityksistä, järjestöistä ja tiedemaailmasta. Yhteensä 43 valtiota raportoi HLPF:ssa toimistaan kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Seurantakokouksen päätteeksi hyväksyttiin ministeritason julkilausuma, jossa maailman valtioiden johtajat vahvistivat sitoutumisensa kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030:een. Julkilausuma korosti tämän vuoden HLPF:n teemaa eli köyhyyden poistamista ja hyvinvoinnin lisäämistä muuttuvassa maailmassa. Julkilausuman hyväksymistä edelsivät neuvottelut sen sisällöstä ja lopulta äänestys kappaleista, jotka käsittelivät siirtomaavallan tai miehityksen alaisuudessa elävien ihmisten itsemääräämisoikeutta sekä universaalin ja sääntöpohjaisen monenkeskisen kauppajärjestelmän edistämistä. Molemmat kappaleet sisällytettiin lopulliseen julkilausumaan,

Foorumia paikan päällä seuranneen Kehyksen pääsihteeri Rilli Lappalaisen mukaan julkilausuma ja sitä koskeneet neuvottelut kertovat valtioiden suhtautumisesta ajankohtaisiin poliittisiin tilanteisiin.

”Kenellekään ei ollut yllätys, että Yhdysvallat halusi muutoksia tekstin ilmastomuutososuuteen. Erittäin positiivista oli, että useat maat kuten Kanada, Australia ja EU toivoivat vahvempaa muotoiltua sukupuolten väliselle tasa-arvolle sekä seksuaali- ja lisääntymisterveydelle. Hyväksytty teksti ei ole huono, mutta julkilausuma olisi voinut antaa vahvemman signaalin kestävän kehityksen tärkeydestä”, Lappalainen toteaa.

Lappalainen muistuttaa, että tärkeintä kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisessa on kuitenkin se, mitä tapahtuu kansallisesti ja paikallisesti.  Vuosittainen foorumi on myös maiden vertaisoppimisen kannalta tärkeä paikka.

Seurantakokouksen yhteydessä julkistettu The Sustainable Development Goals Report 2017 kertoo, että toistaiseksi toimet kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi ovat olleet riittämättömiä. Esimerkiksi äärimmäisessä köyhyydessä elävien ihmisten määrä on vähentynyt huomattavasti viimeisten 20 vuoden aikana, mutta arviolta yli 700 miljoonaa ihmistä elää edelleen alle 1,9 dollarilla päivässä. Raportti muistuttaa myös, että ilmastonmuutosta ei ole toistaiseksi saatu hidastumaan, ja ilmakehän lämpeneminen tulee lisäämään kuivuutta sekä muita luonnonkatastrofeja lähivuosina. Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa myös maailman meriekosysteemeihin, jotka kärsivät lisäksi saasteista ja ylikalastuksesta. Myös luonnon monimuotoisuutta ylläpitävät elinympäristöt katoavat hälyttävää vauhtia kaikkialla maailmassa.

Toisaalta liki kaikki maailman maat ovat lupautuneet edistämään kestävän kehityksen tavoitteita ja etsivät keinoja edellämainittuihin ongelmiin puuttumiseksi. Valtioiden edistymistä kestävän kehityksen toteuttajina tarkasteleva SDG Index 2017 kertoo, että Pohjoismaat ovat suoriutuneet parhaiten kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisessa. Suomi sijoittuu SDG indeksillä kolmanneksi heti Ruotsin ja Tanskan jälkeen. Pohjoismaiden kokonaispisteitä laskivat kuitenkin suuret ilmastopäästöt sekä ympäristön tilaa mittaavat indikaattorit.

20.7.2017