Kohti tasavertaisempaa kumppanuutta EU:n ja Afrikan suhteissa

EU:n ja Afrikan suhteissa pyritään aitoon kumppanuuteen, mutta tavoitteeseen on vielä matkaa. Eri sektoreiden edustajat kokoontuivat keskustelemaan EU:n ja Afrikan suhteiden tulevaisuudesta perjantaina 13. huhtikuuta Euroopan komission Suomen-edustuston ja Kehyksen seminaariin.  

”Afrikka tarvitsee investointeja ja kumppanuutta Euroopan unionin kanssa”, linjasi tilaisuuden avannut ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen. Ministeri painotti Afrikan nuoren ja kasvavan väestön tarvitsevan nopeasti uusia työpaikkoja. Työpaikkojen luomisessa investointien vauhdittamisella esimerkiksi Euroopan ulkoisen investointiohjelman kautta on merkittävä rooli.

Nuoren väestön aiheuttamat haasteet sekä toisaalta uuden sukupolven tuomat mahdollisuudet nousivat keskustelun aiheeksi myös paneelissa, johon osallistuivat Kristin De Peyron Euroopan ulkosuhdehallinnosta, Namibian suurlähettiläs Bonny Haufiku, Antti Karhunen Euroopan komission kansainvälisen yhteistyön ja kehityksen pääosastolta sekä vaikuttamistyön päällikkö Salina Sanou Agency for Cooperation and Research in Development -järjestöstä.

Afrikan nuorten muutosvoimaa peräänkuuluttivat sekä panelistit että seminaarin osallistujat. Uuden sukupolven tulee aktiivisesti luoda itselleen tulevaisuutta ja heille tulee antaa siihen mahdollisuus.

EU:n ja Afrikan suhteisiin kaivattiin selvästi tasavertaisempaa kumppanuutta. Tasavertaisuus tarkoittaa, että myös Afrikan maiden näkemykset tulee ottaa huomioon, eikä EU voi sanella suhteiden suuntaa yksin. Panelistien puheenvuoroissa ja yleisökommenteissa muistutettiin myös, ettei EU:n ja Afrikan suhteita käsiteltäessä puhuttaisi Afrikan ja afrikkalaisten puolesta, vaan annetaan heidän puhua omasta puolestaan.

Seminaarin työryhmissä paneuduttiin EU:n ja AU:n suhteisiin eri näkökulmista. Työryhmien teemoina olivat muun muassa rauhantyö, demokratia ja resilienssi, bisnesmahdollisuudet sekä tutkimus. Ryhmäkeskusteluissa pohdittiin suosituksia niin Afrikan unionille, Euroopan unionille kuin niiden jäsen valtioillekin. Myös naisten rooli ja diasporan, eli Euroopassa asuvien afrikkalaisten, merkitys kehitykselle nousivat keskusteluissa esiin.

Lisätietoja:

18.4.2018