Komissio kerää kansalaisten näkemyksiä Euroopan tulevaisuudesta

Euroopan komissio kerää kansalaisten ideoita tulevaisuuden Euroopasta ja palautetta komission keväällä julkaisemasta valkoisesta kirjasta. Palautetta kerätään silmällä pitäen komission puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin vuosittaista State of the Union -puhetta, jossa hän ottaa kantaa keskusteluun Euroopan tulevaisuudesta. Juncker pitää puheensa 13. syyskuuta.

Keskustelu Euroopan tulevaisuudesta käynnistyi Iso-Britannian kansanäänestyksestä kesäkuussa 2016, ja myös populismin nousu ympäri Eurooppaa luo unionille haasteita. Euroopan komissio julkaisi maaliskuussa 2017 valkoisen kirjan Euroopan tulevaisuudesta, jossa esitellään viisi erilaista skenaariota siitä, millaiseksi unioni voisi kehittyä vuoteen 2025 mennessä.

Komission lisäksi useat eri tahot, kuten eurooppalaiset kansalaisjärjestöt ja poliittiset puolueet, ovat osallistuneet keskusteluun luomalla vaihtoehtoisia skenaarioita Euroopan tulevaisuudesta. Kehys allekirjoitti eurooppalaisten kansalaisjärjestön kanssa skenaarion demokraattisesta, osallistavasta ja oikeudenmukaisesta unionista, jonka keskiössä on kestävä kehitys ja kansalaisten hyvinvointi.

Kansalaisjärjestöt toivovat, että Euroopan unioni keskittyy edistämään ihmisten ja ympäristön hyvinvointia, mikä vahvistaa myös kansalaisten luottamusta unionia kohtaan. Omia perusarvojaan, kuten ihmisoikeuksia, unionin tulee edistää sekä Euroopassa että maailmanlaajuisesti.

Kuudennen skenaarion on allekirjoittanut 256 eurooppalaista kansalaisjärjestöä. Mukana on esimerkiksi ympäristö- ja kehitysjärjestöjä sekä erilaisia edunvalvontajärjestöjä, kuten sosiaalialan toimijoita ja ammattiyhdistysliikkeitä.

Lue lisää

18.8.2017