Komissio kerää näkemyksiä tulevalle budjettikaudelle

Euroopan komissio kerää sidosryhmien näkemyksiä EU:n lainsäädännöstä eri politiikan sektoreilla vuoden 2020 jälkeen käynnistyvällä rahoituskaudella. Tällä hetkellä avoinna ovat kuulemiset EU:n rahoitusvälineistä muuttoliikkeen ja turvallisuuden aloilla.

EU:n monivuotinen rahoituskehys määrittelee, miten unionin varoja käytetään. Nykyinen monivuotinen rahoituskehys koskee kautta 2014-2020. Nyt käynnissä olevissa kuulemisissa kysytään näkemyksiä EU:n politiikoista vuoden 2020 jälkeen alkavalla rahoituskaudella.

Tammikuussa 2018 avautuivat komission julkiset kuulemiset muun muassa EU:n rahoitusvälineistä muuttoliikkeen alalla ja  EU:n rahoitusvälineistä turvallisuuden alalla. Lisäksi kuuleminen ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevan EU:n strategian arvioinnista on käynnissä parhaillaan.

Sidosryhmät ja kansalaiset voivat osallistua kuulemisiin komission verkkosivujen kautta. Kuulemiset EU:n rahoitusvälineistä muuttoliikkeen ja turvallisuuden alalla ovat avoinna 8. maaliskuuta 2018 asti. EU:n ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevan strategian arviointia koskeva kuuleminen on avoinna 1. maaliskuuta 2018 saakka.

Komission on aikaisemmissa kuulemisissaan kerännyt sidosryhmien näkemyksiä muun muassa EU:n ulkoisista rahoitusinstrumenteista ja niiden kehittämisestä tulevalla monivuotisella rahoituskaudella.

Lue lisää:

Euroopan komission verkkosivu uuden monivuotisen rahoituskehyksen valmistelusta

CONCORD Europen kannanotto uudesta monivuotisesta rahoituskehyksestä

16.1.2018