Konsensus on kova juttu, mutta toimeenpano ratkaisee

EU:n tuoreen kehityspoliittisen konsensuksen vahva sitoutuminen naisten ja tyttöjen oikeuksiin nähtiin yhtenä konsensuksen vahvimmista puolista Eurooppalaisen Suomen ja Kehyksen järjestämässä seminaarissa.

Kesäkuussa allekirjoitettu Euroopan unionin kehityspoliittinen konsensus on korkeimman tason linjaus, joka ohjaa niin EU:n kuin jäsenmaidenkin kehityspolitiikkaa seuraavat vuodet.

”Konsensus on kova juttu, mutta sen toimeenpano ratkaisee”, linjasi kehityspoliittisen toimikunnan pääsihteeri Marikki Stocchetti. Positiivisiksi puoliksi konsensuksessa Stocchetti mainitsi Agenda 2030:n vahvan aseman sekä naisten ja tyttöjen seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien nostamisen yhdeksi prioriteetiksi.

Väestöliiton seksuaalioikeuksien asiantuntija Elina Korhonen yhtyi tähän: ”On upeaa, että seksuaaliterveydet on mainittu konsensuksessa ottaen huomioon Euroopan tilanteen, jossa ainakin 500 konservatiivista lobbausryhmää vastustaa naisten oikeuksien sisällyttämistä yhteisiin kantoihin.”

Agenda 2030 tuo konsensukseen positiivisen, kokonaisvaltaisen näkökulman Rauhanliiton toiminnanjohtaja Laura Lodeniuksen mukaan. ”Rauhanliike on kuitenkin hermostuksissaan militarisoitumisesta ja paineesta saada lisärahoitusta sotilaalliselle toiminnalle”, lisäsi Lodenius.

Tilaisuuden panelistit ja moderaattori Rilli Lappalainen ruotivat tuoretta kehityspoliittista konsensusta.

Turvallisuuden ja muuttoliikkeen hallinnan muotoilut konsensuksessa ovat herättäneet huolta kansalaisyhteiskunnassa. Myös tilaisuuden panelistit yhtyivät tähän. ”EU markkinoitiin rauhanrakentajana, mutta nyt näyttää siltä, että EU:lla on loppunut usko itseensä”, pohti Lodenius. Korhosen mukaan EU:n viimeaikaiset toimet vaikuttavat paniikkiratkaisuilta: ”EU:lla tulee olla rakentavia ratkaisuja ja sen tulee edistää inhimillistä, kestävää kehitystä.”

Suomi panostaa naisten ja tyttöjen oikeuksiin

Mitä konsensuksen painopistettä Suomen tulisi erityisesti edistää? Yleisöäänestyksen ykköseksi nousi selkeästi Hyvä hallintotapa, demokratia, oikeusvaltio ja ihmisoikeudet, mikä oli myös panelistien mielestä tärkeä kestävän kehityksen ehto. Myös sukupuolten tasa-arvo ja kestävä energia saivat paljon kannatusta. ”On vaikeaa valita vain yksi painopiste, sillä kuten kehityksessä aina, kaikki liittyy kaikkeen”, pohti Korhonen ja Stocchetti lisäsi: ”Kaikkia näitä pitää edistää!”

Yleisö jätti myös terveiset ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkäselle. Erityisesti toivottiin Suomen edistävän ihmisoikeuksia, koulutusta sekä naisten ja tyttöjen oikeuksia, mikä ilahdutti ministeriä, sillä kannat olivat hyvin Suomen linjan mukaisia.

Ministeri Mykkänen toivoi EU:lta konkreettisia lisäpanostuksia naisten ja tyttöjen oikeuksien edistämiseen.

Naisten ja tyttöjen oikeudet, ilmastokestävyys ja kehitysmaiden veronkantokyvyn parantaminen olivat Mykkäsen mukaan Suomen prioriteetit myös konsensuksesta neuvoteltaessa. Yleisesti Mykkänen arvioi konsensuksen onnistuneen hyvin: ”Konsensus ilmentää hyvin Suomen näkemyksiä, eikä onneksi sisällä ’trumppilaista’ maailmankatsomusta.”

EU:n kehityspolitiikan tulevaisuuden suunta vielä auki

EU:n ja jäsenmaiden kehityspolitiikan ja -yhteistyön koordinointi ja johdonmukaisuus herättivät keskustelua, sillä erityisesti ruohonjuuritasolta tuotiin esiin kokemuksia epäkoherentista toiminnasta maatasolla.

Mykkänen tiedosti ongelman, mutta sanoi sen johtuvan jäsenmaiden haluttomuudesta enempää yhtenäistää kehityspolitiikkaansa: ”Kehityspolitiikka on myös osa kansallista ulkopolitiikkaa, mistä jäsenmaat eivät ole valmiita luopumaan.”

Mykkänen puhui myös Brexitin mahdollisista vaikutuksista kehityspolitiikkaan, mitkä eivät ole vielä aivan selviä. Mikäli Iso-Britannia irtautuu myös kehityspolitiikasta, Pohjoismaiden tulee painottaa yhteistyötä ja vaikuttavuutta, jotta esimerkiksi naisten ja tyttöjen oikeudet pysyvät agendalla.

Tällä hetkellä USA:n leikkausten vaikutukset lisääntymisterveyden edistämiseen ovat tapetilla ja Mykkänen oli viikon alussa EU:n kehitysministerien kokouksessa vaatinut EU:lta tähän lisäpanostusta: ”Komission pitäisi tulla tässä vastaan, pelkkä She Decides -aloite ei riitä.”

 

Katso tilaisuuden tallenne!

15.9.2017