”Kukaan ei voi edistää johdonmukaisuutta yksin”

YK:n kestävän kehityksen seurantakokouksen eli High-level Political Forumin (HLPF) yhteydessä keskusteltiin useampaan otteeseen kestävää kehitystä tukevan johdonmukaisuuden edistämisestä. Kehyksen pääsihteeri Rilli Lappalainen esitteli Suomen mallia ja keskusteli uusista tavoista seurata johdonmukaisuutta.

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD järjesti 11. heinäkuuta tilaisuuden kestävää kehitystä tukevasta johdonmukaisuudesta kestävän kehityksen seurantakokouksessa. Uudenlaisia työkaluja esiteltiin niin instituutioiden välisen johdonmukaisuuden edistämiseen ja kestävän kehityksen kansalliseen toimeenpanoon kuin johdonmukaisuuden seurantaankin.

Lappalainen esitteli New Yorkissa Suomen kestävän kehityksen toimeenpanon mallia. Suomen monitoimijamalli ja kansalaisyhteiskunnan tiivis osallistuminen kestävän kehityksen toimeenpanoon on edelleen melko harvinaista. ”Vaikka työskentelenkin kansalaisjärjestössä, edustan tänään Suomen virallista delegaatiota. Tämä kuvastaa hyvin sitä, miten Suomessa työssä kestävän kehityksen edistämiseksi annetaan vastuuta yhteiskunnan eri toimijoille”, kertoi Lappalainen.

Erityisesti kiinnostusta herättivät Suomen yhteiskuntasitoumukset. ”Yhteiskuntasitoumuksenne osallistaa kaikki yhteiskunnan sektorinne. Tämä on erittäin keskeistä, kun yritetään saada kaikki ihmiset mukaan kestävään kehitykseen”, totesi Ludgarde Coppens YK:n ympäristöohjelma UNEP:ista. Tähän yhtyi myös OECD:n Ebba Dohlman: ”Johdonmukaisuuden suhteen tärkeää on kapasiteetin rakentaminen ja toisilta oppiminen. Kukaan ei voi edistää johdonmukaisuutta yksin, kaikkien tulee tuntea olevansa vastuussa.”

Lappalainen moderoi lisäksi sessiota johdonmukaisuuden seuraamisesta ja keskusteli aiheesta myös OECD:n, Meksikon ja UNEP:in järjestämässä erillisessä tilaisuudessa. Esimerkkejä eri maiden seurantajärjestelmistä ja indikaattoreista kuultiin Mongoliasta, Meksikosta, Guatemalasta sekä tietysti Suomesta. Tämän keskustelun annit otetaan käyttöön UNEP:in johtamassa asiantuntijatyöryhmässä, jonka tehtävänä on kehittää indikaattoreita kestävää kehitystä tukevan johdonmukaisuuden tavoitteelle 17.14. Lappalainen istuu työryhmässä Kehyksen edustajana.

13.7.2018