Pakolaiskustannusten putoaminen laski globaalin kehitysavun kokonaismäärää

Globaalin kehitysavun kokonaismäärä laski vuonna 2017 ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2012. OECD:n kehitysapukomitean tuoreiden tilastojen mukaan alenemiseen vaikuttivat erityisesti Euroopan maissa vähentyneet pakolaiskustannukset. Aito apu kehitysmaihin jatkoi kuitenkin kasvuaan, joskin hitaasti.

Maailman kehitysapu kokonaisuudessaan laski 0,6 prosenttia verrattuna edellisvuoteen, mutta kehitysmaihin suuntautuva kehitysapu kasvoi kuitenkin hiukan vuonna 2017. Kun pakolaiskustannukset poistetaan tilastoista, virallisen kehitysavun määrä nousi 1,1 prosenttia. OECD:n kehitysapukomitean jäsenvaltioiden kehitysapu on nyt yhteensä 0,49 prosenttia niiden bruttokansantuotteesta, mikä on vielä kaukana 0,7 prosentin tavoitteesta.

Kehitysapukomiteaan kuuluvien EU-maiden kehitysapu laski viime vuonna 1,2 prosenttia erityisesti vähentyneiden pakolaismäärien ja -kustannusten vuoksi. Ainoastaan Tanska, Iso-Britannia, Luxemburg ja Ruotsi saavuttivat 0,7 prosentin kehitysaputavoitteen. Vuosi sitten Saksankin kehitysapu ylsi tähän tavoitteeseen, mutta pakolaiskustannuksien vähennyttyä Saksan apu jäi tämän tavoitteen alapuolelle.

Tilastoissa näkyy myös myönteistä kehitystä: apu vähiten kehittyneisiin maihin kasvoi vuonna 2017. Lisäksi kehitysapu Afrikkaan ja erityisesti Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan lisääntyi. Pakolaiskulujen vähennyttyä pakolaiskustannuksien osuus kaikesta kehitysavusta oli 9,7 prosenttia verrattuna edellisvuoden 11 prosenttiin. Kuitenkin yhä lähes kymmenesosa kehitysavusta käytetään kotimaassa.

Pakolaiskustannuksien laskeminen kehitysavuksi on yksi kehitysavun trendeistä, joita muuttoliikkeen hallinnan painottaminen kehityspolitiikassa on aiheuttanut. Eurooppalaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen kattojärjestö CONCORD on huolissaan muuttoliikkeen lisäksi myös turvallisuusintressien vaikutuksista kehitysapuun. Konflikteihin, rauhaan ja turvallisuuteen suunnattu kehitysapu on kasvanut viime vuosikymmenenä nopeammin kuin kehitysapu kokonaisuudessaan.

Lue lisää:

  • CONCORDin tiedote aiheesta
  • OECD:n kehitysapukomitean vuoden 2017 tilastot globaalista kehitysavusta
  • CONCORDin raportti kehitysavusta ja muuttoliikkeestä
  • CONCORDin raportti kehitysavusta ja turvallisuudesta
10.4.2018