Rasti ruutuun ei riitä – tuore raportti peräänkuuluttaa tasa-arvon valtavirtaistamista EU:n ulkosuhteissa

Kolme vuotta sitten EU sitoutui edistämään sukupuolten tasa-arvoa ulkosuhteissaan GAP II -nimellä tunnetun linjauksen myötä. Toimeenpanossa on kuitenkin edelleen puutteita, selviää CONCORDin tuoreesta raportista.

EU:n ulkosuhteita ohjaava dokumentti ”Gender Equality and Women’s Empowerment: Transforming the Lives of Girls and Women through EU External Relations 2016-2020” eli tutummin Gender Action Plan (GAP) II julkaistiin syyskuussa 2015. Tavoitteena oli sisällyttää tavoite sukupuolten tasa-arvosta kaikkiin EU:n ulkoisiin politiikkoihin.

Kolme vuotta hyväksymisen jälkeen on selvää, että GAP II:n toimeenpanossa on suuria ongelmia. Eurooppalaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen kattojärjestö CONCORDin raportti osoittaa, että poliittista tahtoa tasa-arvon edistämiseen kuitenkin edelleen löytyy. Pitkällä aikavälillä dokumentilla voi siis olla myönteisiä vaikutuksia, jos se toimeenpannaan tehokkaasti.

CONCORDin raportti tarkastelee GAP II:n toimeenpanoa Ghanassa, Vietnamissa ja Ruandassa. Jokaisesta maasta löytyi hyviä esimerkkejä positiivisista muutoksista, mutta toisaalta myös haasteita. Toimeenpanossa on ongelmia, minkä lisäksi positiivisten vaikutusten ulottaminen vähemmistöryhmiin ja esimerkiksi maaseudun väestöön on haasteellista.

Tuloksia ei synny ilman tehokasta toimeenpanoa. CONCORDin raportti suosittaakin GAP II tehokasta toimeenpanoa joka tasolla. Tähän kuuluu myös parhaiten paikalliset olosuhteet tuntevien kansalaisjärjestöjen osallistaminen. Lisäksi sukupuolten tasa-arvo tulisi valtavirtaistaa kaikilla sektoreilla, myös niillä, joilla sukupuolta ei perinteisesti oteta huomioon.

Esimerkiksi kauppa-, energia-, maatalous- ja maahanmuuttopolitiikassa sukupuolten tasa-arvo tulee ottaa aidosti huomioon kaikessa päätöksenteossa – enää ei riitä, että tasa-arvo huomioidaan raportointivaiheessa rasti ruutuun -menetelmällä.

Lue lisää:

19.9.2018