Rauha ja ihmisoikeudet suomalaisille tärkeimmät EU-arvot

Suomalaiset pitävät rauhaa ja ihmisoikeuksia Euroopan unionia parhaiten edustavina arvoina, kertoo tuore Eurobarometri-tutkimus. Ilmastonmuutos ja EU:n globaali rooli ovat suomalaisille tärkeämpiä kuin eurooppalaisille keskimäärin.

Suomalaisille EU:n jäsenvaltioiden välinen rauha on merkittävin unionin aikaansaama asia, kertoo juuri julkaistu Eurobarometri-tutkimus. EU:n tärkeimmiksi arvoiksi suomalaiset nostavat rauhan, ihmisoikeudet, lakien kunnioittamisen ja tasa-arvon.

Suurimpana erona suomalaisten ja eurooppalaisten välillä näkyy ilmastonmuutokseen suhtautuminen.  Ilmastonmuutoksen nimeää EU:lle tärkeäksi aiheeksi joka neljäs suomalainen, mutta EU:n kansalaisista vain joka kahdeksas.

EU:n vaikutusvalta maailmassa on myös suomalaisille tärkeämpää kuin EU:n kansalaisille keskimäärin. Suomalaisten näkemys EU:n globaalista roolista on lisäksi hyvin myönteinen, sillä kolme neljästä näkee EU:n ottaneen oikean suunnan globaaleja haasteita kohdatessaan. Eurooppalaisista näin ajattelee vain puolet.

Maahanmuutto ja terrorismi nousivat sekä kaikkien eurooppalaisten että suomalaisten vastauksissa EU:n suurimmiksi haasteiksi. Kysyttäessä kahta tärkeintä EU:ta koskevaa asiaa suomalaisista joka kolmas mainitsi maahanmuuton ja terrorismin.

Eurobarometri-tutkimus kansalaismielipiteistä Euroopan unionissa on Euroopan komission tilaama ja koordinoima selvitys. Kysely toteutettiin kaikissa jäsenvaltioissa marraskuussa 2017. Suomessa tutkimukseen haastateltiin noin tuhatta henkilöä.

Lue lisää:

15.2.2018