Selvitys: Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyö on tehokasta ja tuottaa tuloksia

Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyö tuottaa tuloksia ja on kustannustehokasta, kertoo ulkoministeriön tilaama ulkopuolinen arviointi.

Ulkoministeriön teettämän tuoreen selvityksen mukaan kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöllä saavutetaan erityisen hyvin ne ihmiset, joita muilla kehitysyhteistyön muodoilla ei saavuteta. Myös järjestöjen kyky toimia hauraissa valtioissa sekä sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi ja eriarvoisuuden vähentämiseksi saa selvityksessä kiitosta.

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, että kansalaisyhteiskunnan tila on kaventumassa globaalisti. Tämä luo haasteen järjestöjen kehitysyhteistyön kestävyydelle ja nostaa paikallisten järjestöjen kapasiteetin vahvistamisen avainasemaan. Ulkoministeriötä suositellaan myös kannustamaan suurlähetystöjä puolustamaan kansalaisyhteiskunnan tilaa aktiivisemmin.

Selvityksen mukana ulkoministeriön 22 kehitysjärjestölle myöntämä monivuotinen ohjelmatuki mahdollistaa pitkän linjan strategisen toiminnan, ja yksi arviosta nousevista suosituksista onkin, että ohjelmatukikausi säilyy nelivuotisena tai sitä jopa pidennetään. Samalla järjestöiltä kuitenkin toivotaan enemmän tietoa pitkän aikavälin tuloksista.

Lue lisää:

29.9.2017