Suomelta odotetaan toimia kestävän kehityksen edistämiseksi EU:ssa

Odotukset kestävän kehityksen suhteen ovat kovat Suomen EU-puheenjohtajuuskaudelle vuoden 2019 toisella puoliskolla. Puheenjohtajuuskauden tarjoamista mahdollisuuksista edistää kestävää kehitystä keskusteltiin Kehyksen paneelissa Maailma kylässä -festivaalilla 26. toukokuuta.

Suomi toimii Euroopan unionin puheenjohtajamaana vuonna 2019 heinäkuusta joulukuuhun. Tuolloin Suomi voi vaikuttaa esimerkiksi EU:n jäsenmaista koostuvan neuvoston agendaan. Suomen puheenjohtajuuskauden sisältöä valmistellaan parhaillaan ja sen painopisteet ovat selvillä ensi vuoden alussa. Ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen toivoi kestävän kehityksen näkyvän painopisteissä vahvasti.

Samaa toivotaan myös muualla Euroopassa. ”Suomi on ollut kestävän kehityksen toimeenpanossa edelläkävijä, joten odotukset puheenjohtajuuskaudelle ovat kovat. Eurooppalaiset järjestöt odottavat, että Agenda 2030 nostetaan Suomen agendalle”, kertoi Kehyksen vaikuttamistyön koordinaattori Jussi Kanner. Järjestöt ovat jo aloittaneet valmistautumisensa puheenjohtajuuskauteen, ja Agenda 2030 nousee yhdeksi kampanjateemoista.

Järjestöjen lisäksi myös nuoret odottavat Suomelta ja EU:lta toimia erityisesti ilmastonmuutoksen, yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon suhteen. ”Asioita pitäisi katsoa pitkällä tähtäimellä, eikä elää vain tässä päivässä, sillä nuoret joutuvat elämään nyt tehtävien päätösten kanssa vielä pitkään”, sanoi Nuorten Agenda 2030 -ryhmän Sara Nyman.

EU:n puheenjohtajamaat toimivat aina kolmen maan muodostamassa troikassa. Suomen kanssa samassa troikassa ovat Romania ja Kroatia. Ministeri Tiilikainen oli vieraillut Romaniassa edeltävällä viikolla ja kertoi, että  alustavien suunnitelmien mukaan Romania tulisi käynnistämään keskustelun Agenda 2030:sta ja Suomen kaudella saataisiin valmiiksi neuvoston päätelmät aiheesta. ”Näin ainakin ympäristöneuvostossa, mutta tämähän ei ole vain ympäristöministerien asia, vaan läpileikkaava”, Tiilikainen pohti.

”Kestävä kehitys ei ole jokin lokero politiikassa, vaan se koskee aivan kaikkea”, peräänkuulutti myös europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaari. Tähän saakka kestävää kehitystä on pidetty erityisesti ympäristö- ja kehitysyhteistyökysymyksenä, mutta sen tulisi ottaa huomioon kaikessa päätöksenteossa. Suomen puheenjohtajuuskauden painopisteiden toivottiinkin olevan kestävän kehityksen kanssa linjassa huolimatta siitä, mitä ne tulevat olemaan.

Voit katsoa tallenteen Kehyksen paneelikeskustelusta Kestävämpi ja vastuullisempi Eurooppa Suomen johdolla Maailma kylässä -festivaalilla täältä.

28.5.2018