Suomi putosi ykkössijalta kehitysmyönteisyysvertailussa

Suomi putosi viime vuonna kolmanneksi Commitment to Development Indexin (CDI) vertailussa. Pudotukseen vuoden 2016 kärkisijalta vaikuttivat erityisesti kehitysavun ja ympäristön osa-alueiden kehitys. Rahoituspolitiikassa Suomi menestyi hyvin, mutta maahanmuuttopolitiikassa Suomella on edellisvuosien tapaan parantamisen varaa.

Commitment to Development Index (CDI) asettaa 27 teollisuusmaata järjestykseen niiden kehitysmyönteisyyden perusteella. Indeksi mittaa seitsemällä eri osa-alueella sitä, kuinka hyvin maiden politiikat tukevat köyhimpien maiden kehitystä. Yhdysvaltalainen ajatushautomo Center for Global Development (CGD) on tuottanut vuosittaista indeksiä vuodesta 2003 lähtien.

Kehitysavussa Suomi sijoittuu vertailussa kymmenenneksi. Vähentynyttä kehitysapua paikkaa kehitysavun laatu ja erityisesti hyvät tulokset kumppanimaiden instituutioiden tukemisessa. Parhaat pisteet kehitysavusta saavat Tanska ja Ruotsi, jotka löytyvät myös kokonaisindeksin kärjestä. Vaikka Suomi on kokonaisvertailussa kolmantena, kehitysapua mitattaessa se jää kauas muiden pohjoismaiden taakse.

Parhaiten Suomi sijoittuu vertailussa rahoituksen, turvallisuuden ja kaupan osa-alueilla. Maahanmuuttopolitiikassa Suomi on vasta sijalla kolmetoista. Vaikka kotouttamispolitiikka on Suomessa selvästi keskivertoa parempaa, turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten alhaiset vastaanottomäärät laskevat sijoitusta. Suomi antaa myös turvapaikanhakijoille keskimääräistä enemmän kielteisiä turvapaikkapäätöksiä.

Kehitysmyönteisyyden indeksi on yksi tapa arvioida politiikkojen johdonmukaisuutta. Jokaista osa-aluetta arvioidaan useammalla tarkemmalla mittarilla, ja näiden mittareiden valinta ja painotus vaikuttavat valtion sijoitukseen paljon. Esimerkiksi ympäristön osalta Suomi on vasta sijalla neljätoista, vaikka kasvihuonekaasupäästöt ovat Suomessa selvästi alle maiden keskiarvon. Suomi ei kuitenkaan raportoi kalastustuistaan, mikä tiputtaa sijoitusta. Mikäli valtio ei raportoi CDI:n mittarin vaatimaa tietoa, sille annetaan mittarissa huonoin mahdollinen arvo rangaistuksena läpinäkyvyyden puutteesta.

Lisätietoja:

9.2.2018