Toiveita ja kauhuskenaarioita tulevaisuuden Euroopasta

Euroopassa on Brexitin ja populististen liikkeiden myötä alkanut kiivas keskustelu Euroopan unionin tulevaisuudesta. Tämä vaikuttaa myös EU:n toimintaan globaalilla areenalla. Mille pohjalle tulevaisuuden EU tulisi rakentaa ja millainen EU tukisi globaalia kestävää kehitystä parhaiten? Tästä keskusteltiin Kehyksen kevätseminaarissa.

Sääntöpohjaisen yhteistyön lisääminen ja vahva EU ovat kansanedustaja Sari Essayahin (kd) toiveita tulevaisuuden EU:lle. EU:n tulee Essayahin mukaan tulevaisuudessa olla yhtenäinen erityisesti kansainvälisen kaupan alalla: ”Kansainvälisesti yrityksillä on moninkertainen taloudellinen vaikuttamismahdollisuus verrattuna valtioihin ja kansalaisjärjestöihin.”

Lisää EU-keskustelua, kiitos!

Essayah pitää EU-keskustelun vähäisyyttä Suomessa harmittavana: ”Keskustelua EU:sta ei saada edes eduskunnan suureen saliin muuten, kuin osana puolustuspolitiikkaa.”

Kritiikkiin yhtyy myös Euroopan komission Suomen-edustuston apulaispäällikkö Maria Blässar. Euroopan komissio on julkaissut EU:n tulevaisuusskenaarioita sisältävän valkoisen kirjan, jonka tarkoituksena on toimia keskustelun herättelijänä. ”Todennäköisimmin EU:n tulevaisuuden suunnassa yhdistyy useampi esitellyistä skenaarioista”, Blässar täydentää.

Blässar on ilahtunut siitä, että kansalaisyhteiskunnassa käydään aktiivista keskustelua EU:n tulevaisuudesta ja arvopohjasta. Valitettavan usein yleinen EU-keskustelu painottuu talouskysymyksiin.

Nuorten Eurooppa on avoin ja tasa-arvoinen

”Nuoret haluavat vakaan, yhtenäisen EU:n, jota eivät yhdistä vain kauppasopimukset”, muistuttaa Allianssin ilmastodelegaatti Katri Ylinen. Ylinen on huomannut, että nuorten toiveet EU:n tulevaisuudesta ovat samankaltaisia kotimaasta riippumatta. EU on kuitenkin osoittautunut yllättävän herkäksi systeemiksi viime vuosien aikana: ”Jo muutaman miljoonan pakolaisen saapuminen Välimeren yli saa unionin murtumaan liitoksistaan.”

Tulevaisuudessa Ylinen toivoo EU:n keskittyvän ilmastokysymyksiin yhä vahvemmin ja turvaavan jokaiselle eurooppalaiselle perusedellytykset elämään. Lisäksi Euroopan unionista tulisi viestiä paremmin: ”Niin parlamentti kuin komissiokin näyttävät pitävän huolestuttavan hyvin huolta siitä, että eurooppalainen päätöksenteko ei kiinnosta nuoria.” Ylinen toivoo EU:n olevan matkalla kohti tasa-arvoista ja yhtenäistä unionia, ”jossa vastuu tulevaisuuden haasteista kannetaan yhdessä”.

Selviääkö EU tulevista haasteista?

Seminaarissa pohdittiin myös tulevaisuuden kauhuskenaarioita ja ratkaisuja unionin haasteisiin. EU:n tulevaisuuden uhkakuvia ovat muun muassa Brexitin aiheuttaman dominoefektin myötä hajoava EU, eriarvoistuva ja jakautunut unioni sekä talous- ja kauppapolitiikan ehdoilla toimiva Eurooppa Oy AB.

Tulevaisuuden ratkaisuna taas nähdään EU, joka näkyy ihmisten arjessa koulutuksen ja viestinnän myötä ja joka toimii omilla vahvuusalueillaan edelläkävijänä sekä omia perusarvojaan noudattaen.

Minkälainen EU tukisi globaalia kestävää kehitystä parhaiten? Kehyksen kevätseminaarin osallistujien mukaan ennen kaikkea tasa-arvoinen, johdonmukainen, ihmisoikeuksia kunnioittava, vastuullinen, avoin, yhtenäinen ja omilla vahvuusalueillaan edelläkävijänä toimiva EU antaa tähän parhaat edellytykset.

18.5.2017